לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 30 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
אתה רשאי להתקדם אם הצומת פנוי.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
אור אדום - עצור.
מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?
אתה רשאי להמשיך בנסיעה רק בכיוון החץ.
מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?
הסימון מיועד להדגשת הימצאותם של מדרכות ושל איי תנועה בנויים בסמוך לכביש.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?
הנסיעה משמאל לקו ההפרדה הרצוף אסורה.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?
קו גבול המסמן את קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?
ציר הכביש או קו נתיב.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
שינוי הייעוד של הנתיב השמאלי.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
מותר לחצות את הקווים רק אם קו הקטעים מסומן מצד ימין של הקו ההפרדה הרצוף.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
מעבר חצייה להולכי רגל.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
קו עצירה – מקום עצירת רכב כשיש חובת עצירה.
מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?
העצירה מותרת לסוג מסוים של רכב, הרשום בתמרור שהוצב במקום.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
מקום שבו החנייה אסורה.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
איי תנועה (בצורות שונות) מסומנים על הכביש בצבע לבן.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
מקומות חנייה לכלי רכב – מותר לחנות רק בהתאם לסימונים.
מה פירוש הסמל?
חנה וסע.
מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?
רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום מהבהב.
מה פירוש התמרור המוצב לפניך?
עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור דרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
תחנת עזרה ראשונה.
מה פירוש התמרור?
כניסה לדרך מהירה.
מה פירוש התמרור?
סכנת החלקה.
מה פירוש התמרור?
עבודות בדרך.
מה פירוש התמרור?
הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית.
מה פירוש התמרור?
מנהרה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו הימני.
מה פירוש התמרור?
הגבלת גובה לרכב. אסורה הכניסה לרכב שגובהו יחד עם המטען יותר מן הגובה הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות ימינה.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים.