לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 30 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מה משמעות התמרור?
אסורה הכניסה לכל רכב (כביש חד-סטרי. יש תנועה ממול).
מה משמעות התמרור?
ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה בכיוון החץ בלבד.
מה משמעות התמרור?
מקום למונית להעלאת נוסעים ולהורדתם בלבד – ללא המתנה לנוסעים.
מה משמעות התמרור?
חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג אסורה באזור שבכניסה אליו מוצב התמרור.
מה משמעות התמרור?
הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף (בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה).
מה משמעות התמרור?
הכניסה אסורה לכל רכב שרוחבו או רוחב מטענו גדולים מן הרוחב הרשום בתמרור.
מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?
אסורה כל עצירה, למעט סוג רכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור.
מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
מה משמעותו של התמרור?
אזור מיתון תנועה.
מה משמעותו של ״מטען מורשה״ כשמדובר ברכב מסוג משא?
המשקל המרבי בק״ג שמותר להעמיס על הרכב.
מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?
העצירה או החנייה בכביש שליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בעת העלאת נוסעים או הורדתם.
מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?
מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה הרשות המקומית.
מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?
מהירויות שני כלי הרכב, של העוקף ושל הנעקף.
מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?
להתאים את מהירות הנסיעה לדרך עירונית, לתת זכות קדימה לרכב מימין בכביש ולהיזהר בשל הולכי רגל.
מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?
איתות בזמן וממרחק מספיק, בדיקה היקפית מכל כיוון ומבט במראות לפני תחילת המעבר.
מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב?
לשחרר מעט את האומים/הברגים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את כל האומים /הברגים.
מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?
האטה וגילוי מוקדם של הולך הרגל בכביש.
מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את הרכב להחלפת גלגל?
להבטיח בכל הדרכים הקיימות שהרכב לא ינוע ממקומו.
מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?
עליו לעצור. אסור להמשיך בנסיעה כל עוד הפנס מקולקל.
מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?
אסור להמשיך בנסיעה, ויש לדאוג לתיקון התקלה קודם שימשיך בנסיעתו.
מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?
לוודא שהמרחק שהוא שומר לפנים יאפשר בלימה מתונה, למניעת סכנת התנגשות מאחור.
מה עלול לפגוע ביעילותן ובתפקודן של חגורות הבטיחות בזמן נסיעה ברכב?
הטיית גב המושב לאחור במידה מוגזמת.
מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?
תפחת יעילות הבלמים בצורה רבה.
מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?
הרכב יאבד את יכולת ההיגוי.
מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?
לפחות אחת מנורות האיתות אינה פועלת או אינה תקינה.
מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?
שאין רכב בתנועה מימיני.
מה עליך לבדוק כאשר אחת מנורות פנסי הרכב אינה מאירה?
את תקינות הנורה ואת תקינות הנתיך הקשור אליה.
מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?
להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו.
מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?
אין לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר.
מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?
בלם רגל לחוץ, בלם עזר (חנייה) מופעל, ידית הילוכים במצב סרק (N) ומצמד לחוץ (באוטומטי - חנייה P).