לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 30 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
מקומות חנייה לכלי רכב – מותר לחנות רק בהתאם לסימונים.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
מקום שבו החנייה אסורה.
מה פירוש הסמל?
חנה וסע.
מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?
רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום מהבהב.
מה פירוש התמרור המוצב לפניך?
עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך.
מה פירוש התמרור?
דרך לרכב מנועי בלבד.
מה פירוש התמרור?
החנייה על המדרכה, בהתאם למסומן עליה, מותרת לרכב פרטי ולרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2,200 ק״ג.
מה פירוש התמרור?
מותר לנסוע בנתיב זה.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב המוביל חומר מסוכן.
מה פירוש התמרור?
אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים.
מה פירוש התמרור?
עבודות בדרך.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לאופניים.
מה פירוש התמרור?
חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית חנייה כבתמרור.
מה פירוש התמרור?
עצור! (תמרור נייד), כל עוד התמרור מוצב לפניך.
מה פירוש התמרור?
כביש משובש.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות שמאלה.
מה פירוש התמרור?
חרוט להכוונה או לסימון מכשול במקום של עבודות בדרך.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה מתחילה כ-2,500 מטר לפניך.
מה פירוש התמרור?
כביש סגור – בשני הכיוונים – לכל רכב.
מה פירוש התמרור?
סע ישר קדימה בלבד.
מה פירוש התמרור?
אתר מחנאות או חניון לילה.
מה פירוש התמרור?
צומת הצטלבות.
מה פירוש התמרור?
מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
שבילים נפרדים לאופניים ולהולכי רגל.
מה פירוש התמרור?
הכביש הולך וצר מצד ימין.
מה פירוש התמרור?
אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג לעקוף (מותר לו לעקוף אופנוע).
מה פירוש התמרור?
דרך מפותלת.
מה פירוש התמרור?
השתלב בתנועה בנתיב הסמוך מימין או משמאל.