לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 30 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?
האט והיכון לעצירה, כדי למנוע פגיעה בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב.
מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?
לאפשר בקרה על מערכות הרכב השונות ולקבל מידע מהן.
מה תפקידה של זרוע ההרמה האמצעית (הנקודה השלישית)?
לבטל את חופש התנועה לצדדים של הזרועות והכלי ולמנוע את סבסוב הכלי.
מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?
לאפשר שליטה והיגוי ברכב בעת בלימה.
מהו "זמן הלילה"?
פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
מהו "זמן תאורה" על פי החוק:
זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה בגלל תנאי מזג האוויר או בגלל סיבות אחרות.
מהו "מחלף"?
מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.
מהו "מעבר חצייה"?
חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי רגל.
מהו "מפגש מסילת ברזל"?
מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
מהו "מרחק העצירה" של רכב?
המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו של הרכב.
מהו "משקל עצמי"?
משקל הרכב ללא מטען וללא נהג.
מהו "רכב ביטחון"?
אמבולנס של מד"א או אמבולנס אחר שאושר, רכב משטרה, רכב כיבוי אש או רכב אחר שאושר כרכב ביטחון, המפיץ אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
מהו "שביל"?
דרך או חלק מדרך שאינו כביש, שהוקצה לסוג מסוים של עוברי דרך.
מהו "שטח מת"?
שטח מסביב לרכב שהנהג אינו יכול להבחין בו ובנמצאים בתוכו.
מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?
בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.
מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?
להביט במראות ולסובב את הראש אל הכיוון שאליו אנחנו מתכוונים לנוע.
מהו הגיל המינימלי לקבלת רישיון מדרגה 1?
16 שנים.
מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?
הדבר מסייע למילוט קצר ומיידי לשול הדרך במקרה של סכנה.
מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?
מרחקי התגובה, הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר.
מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?
40 סנטימטרים.
מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?
נהג הרכב אינו שומר על ימין הכביש והוא חשוף לתאונה חזיתית.
מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?
נהג המכלית אינו שומר על ימין הכביש.
מהו המשפט הנכון?
מרחק העצירה תמיד גדול ממרחק הבלימה.
מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?
הרכב עלול להחליק לתוך שטח הצומת בגלל הכביש הרטוב.
מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?
להתחיל ולסיים את הפנייה סמוך לשפת הכביש הימנית.
מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?
לעצור ולנוח.
מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?
מרחק נסיעה של שנייה אחת לפחות.
מהו כלל הבטיחות החשוב ביותר בהפעלת מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?
אין להימצא בקרבת החלקים הנעים בטרקטור ובמתקן .
מהו נווטן (ג'י-פי-אס – GPS) ברכב?
מערכת המספקת מידע על מקום הימצאותו של הרכב ומסייעת לנהג להגיע ליעדו.
מהו נתיב?
חלק מרוחבו של כביש המספיק לתנועת טור אחד של רכב, למעט רכב דו-גלגלי.