לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 3 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?
212
איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?
304
איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?
612
איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:
804
איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?
404
איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?
130
איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?
חובה עליו להאט תמיד.
איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?
הראייה.
איזו מערכת ברכב עלולה לגרום לשחיקה לא אחידה של צמיגי הרכב הקדמיים?
מערכת ההיגוי.
איזו מערכת עוזרת לייצב את הרכב בזמן החלקה ובסכנת התהפכות?
מערכת בקרת יציבות אי-אס– פי-. (ESP).
איזו נורה תבחר כשאתה נדרש להחליף נורה ברכב?
נורה מתאימה על פי הוראות יצרן הרכב.
איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת?
נורית מד הדלק במכל.
איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?
עמידה ועצירה על שטח הפרדה והפרעה לתנועה.
איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?
הפניית המבט אל המראות, כדי לבדוק את הימצאותו של רכב מאחור.
איזו פעולה יש לבצע לאחר החלפת גלגל?
לחזק את אומי (ברגי) הגלגל לאחר הורדת הרכב מן המגבה (ג'ק) ולעשות זאת שוב לאחר נסיעה של 50 ק"מ.
איך אפשר להבטיח צריכת דלק חסכונית ברכב?
בנהיגה בהילוך מתאים ובמהירויות מתונות עד 90 קמ"ש.
איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?
מנתיב 2 לנתיב 5.
איך ישפיעו שמשות לא נקיות ברכב על הבטיחות?
שמשות לא נקיות מפריעות לראייה החופשית של הנהג.
איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?
על הנהג לצפות מראש אפשרות של התנהגות מסוכנת של הולך הרגל באזור הצומת.
אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?
חגורות בטיחות, משענות ראש וכריות אוויר.
אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?
הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.
אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?
את המפלסים של: השמן במנוע, נוזל הקירור, נוזל הבלמים ונוזל ניקוי השמשות.
אילו סוגי רכב חייבים במתקן להגנה מפני התנגשות תת-רכבית מאחור?
רכב משא, גרור ונתמך ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג.
אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע.
אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?
האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש.
אילו תנאים חייבים להתקיים לצורך הובלת חומרים מסוכנים?
לנהג ולרכב חייבים להיות היתרים מתאימים מטעם רשות הרישוי להובלת חומ"ס.
אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?
רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, וכן כל תעודה אחרת שניתנה על פי דין, כשהן בתוקף.
אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:
הדבר צוין ברישיון הרכב.
אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון, אלא אם כן:
הדבר צוין ברישיון הרכב.