לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 3 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:
804
איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?
404
איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?
130
איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?
חובה עליו להאט תמיד.
איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?
הראייה.
איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?
עמידה ועצירה על שטח הפרדה והפרעה לתנועה.
איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?
הפניית המבט אל המראות, כדי לבדוק את הימצאותו של רכב מאחור.
איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?
מנתיב 2 לנתיב 5.
איך ישפיעו שמשות לא נקיות ברכב על הבטיחות?
שמשות לא נקיות מפריעות לראייה החופשית של הנהג.
איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?
על הנהג לצפות מראש אפשרות של התנהגות מסוכנת של הולך הרגל באזור הצומת.
אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?
חגורות בטיחות, משענות ראש וכריות אוויר.
אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?
הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.
אילו סוגי רכב חייבים במתקן להגנה מפני התנגשות תת-רכבית מאחור?
רכב משא, גרור ונתמך ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג.
אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע.
אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?
האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש.
אילו תנאים חייבים להתקיים לצורך הובלת חומרים מסוכנים?
לנהג ולרכב חייבים להיות היתרים מתאימים מטעם רשות הרישוי להובלת חומ"ס.
אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?
רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, וכן כל תעודה אחרת שניתנה על פי דין, כשהן בתוקף.
אין להעמיד רכב בדרך או להחנותו, אם רוחב הרכב יותר מ-:
2.50 מטרים.
אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:
20 מטרים לפחות.
אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?
סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול התנועה.
אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:
נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות.
אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:
לעצור את רכבו, לכבות את הרדיו, לפתוח את חלון הרכב שלידו, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?
חובה לאותת ביד בנסיבות אלה.
אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
אסור לחצות את הקווים.
אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:
מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
אסור להחנות רכב בתחום של:
12 מטרים לפני מעבר חצייה.
אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:
האם היא מותרת? האם אוכל להשלימה בבטחה ללא ספק?
אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:
אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.