לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 3 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
איזו מערכת עוזרת לייצב את הרכב בזמן החלקה ובסכנת התהפכות?
מערכת בקרת יציבות אי-אס– פי-. (ESP).
איזו נורה תבחר כשאתה נדרש להחליף נורה ברכב?
נורה מתאימה על פי הוראות יצרן הרכב.
איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת?
נורית מד הדלק במכל.
איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?
עמידה ועצירה על שטח הפרדה והפרעה לתנועה.
איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?
הפניית המבט אל המראות, כדי לבדוק את הימצאותו של רכב מאחור.
איזו פעולה יש לבצע לאחר החלפת גלגל?
לחזק את אומי (ברגי) הגלגל לאחר הורדת הרכב מן המגבה (ג'ק) ולעשות זאת שוב לאחר נסיעה של 50 ק"מ.
איך אפשר להבטיח צריכת דלק חסכונית ברכב?
בנהיגה בהילוך מתאים ובמהירויות מתונות עד 90 קמ"ש.
איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?
מנתיב 2 לנתיב 5.
איך ישפיעו שמשות לא נקיות ברכב על הבטיחות?
שמשות לא נקיות מפריעות לראייה החופשית של הנהג.
איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?
על הנהג לצפות מראש אפשרות של התנהגות מסוכנת של הולך הרגל באזור הצומת.
אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?
חגורות בטיחות, משענות ראש וכריות אוויר.
אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?
הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.
אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?
את המפלסים של: השמן במנוע, נוזל הקירור, נוזל הבלמים ונוזל ניקוי השמשות.
אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע.
אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?
האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש.
אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?
רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, וכן כל תעודה אחרת שניתנה על פי דין, כשהן בתוקף.
אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:
הדבר צוין ברישיון הרכב.
אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון, אלא אם כן:
הדבר צוין ברישיון הרכב.
אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:
20 מטרים לפחות.
אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?
סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול התנועה.
אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:
נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות.
אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:
לעצור את רכבו, לכבות את הרדיו, לפתוח את חלון הרכב שלידו, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?
חובה לאותת ביד בנסיבות אלה.
אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
אסור לחצות את הקווים.
אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:
מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
אסור להחנות רכב בתחום של:
12 מטרים לפני מעבר חצייה.
אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:
האם היא מותרת? האם אוכל להשלימה בבטחה ללא ספק?
אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:
אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.