לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 3 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?
רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, וכן כל תעודה אחרת שניתנה על פי דין, כשהן בתוקף.
אין להסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן:
הדבר צוין ברישיון הרכב.
אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:
20 מטרים לפחות.
אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?
סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול התנועה.
אם בזמן נסיעה בלילה התקלקל אור החזית הנמוך באופנוע:
החוק אוסר להמשיך בנסיעה.
אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:
נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות.
אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?
חובה לאותת ביד בנסיבות אלה.
אם נהג מרגיש שבלם הרגל אינו בולם את האופנוע בזמן נסיעה, עליו:
להפסיק את הנסיעה באופנוע מיד.
אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
אסור לחצות את הקווים.
אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:
מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
אסור להחנות רכב בתחום של:
12 מטרים לפני מעבר חצייה.
אסור להסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא:
כשהנהג והנוסע חובשים קסדות מגן.
אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:
האם היא מותרת? האם אוכל להשלימה בבטחה ללא ספק?
אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:
אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:
12 מטרים ממנו.
אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:
כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום.
אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:
בכל מקרה.
את לחץ האוויר בצמיגים יש לבדוק:
כאשר הצמיגים קרים.
את רישיון הרכב חייב להחזיק?
הנהג בעת הנהיגה, גם אם אינו בעל הרכב.
אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:
אסור לעקוף ואסור לנסות לעקוף בתוך תחום הצומת (למעט עקיפת רכב דו-גלגלי).
אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?
עליך לאותת על כוונתך ולהבטיח כי תוכל להשתלב בתנועה, בלי לסכן את עוברי הדרך האחרים.
אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:
אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתוך המנהרה ובתחום 50 מטרים לפני ואחרי המנהרה.
אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:
אסור לעקוף.
אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?
עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:
שים לב! מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב (לא מהבהב).
אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:
זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.
אתה מתקרב לצומת ללא תמרור וברצונך לפנות ימינה. ממולך מתקרב לצומת רכב. כיצד תנהג?
תמשיך בנסיעה בזהירות ותפנה ימינה בצומת.
אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?
תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור.
אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?
הקפד על הסתכלות היקפית, שמור רווח מכל הצדדים ונהג במהירות סבירה.