לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 3 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?
הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.
אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע.
אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?
האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש.
אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?
רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה, וכן כל תעודה אחרת שניתנה על פי דין, כשהן בתוקף.
אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:
הדבר צוין ברישיון הרכב.
אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון, אלא אם כן:
הדבר צוין ברישיון הרכב.
אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:
20 מטרים לפחות.
אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?
סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול התנועה.
אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:
נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות.
אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:
לעצור את רכבו, לכבות את הרדיו, לפתוח את חלון הרכב שלידו, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?
חובה לאותת ביד בנסיבות אלה.
אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
אסור לחצות את הקווים.
אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:
מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
אסור להחנות רכב בתחום של:
12 מטרים לפני מעבר חצייה.
אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:
האם היא מותרת? האם אוכל להשלימה בבטחה ללא ספק?
אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:
אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:
12 מטרים ממנו.
אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:
כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום.
אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:
בכל מקרה.
את רישיון הרכב חייב להחזיק?
הנהג בעת הנהיגה, גם אם אינו בעל הרכב.
אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:
אסור לעקוף ואסור לנסות לעקוף בתוך תחום הצומת (למעט עקיפת רכב דו-גלגלי).
אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?
עליך לאותת על כוונתך ולהבטיח כי תוכל להשתלב בתנועה, בלי לסכן את עוברי הדרך האחרים.
אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:
אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתוך המנהרה ובתחום 50 מטרים לפני ואחרי המנהרה.
אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:
אסור לעקוף.
אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?
עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:
שים לב! מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב (לא מהבהב).
אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:
זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.
אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?
תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור.