לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 29 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מה מורה התמרור?
עצור ותן זכות קדימה.
מה מחייב התמרור?
לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?
זהירות ונקיטת אמצעים למניעת סיכון, פגיעה, הטרדה או הפרעה.
מה מידת לחץ האוויר הצריכה להיות בגלגלי הרכב?
מידת הלחץ תהיה בהתאם להוראות יצרן הרכב.
מה מסמל התמרור?
תחנת תדלוק.
מה מסמל התמרור?
בית חולים.
מה מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג ואינו בעל מרכב תקני להסעת נוסעים?
שישה נוסעים, מלבד הנוסעים לצד הנהג.
מה מספר הנוסעים שמותר להסיע ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק"ג?
עד שישה נוסעים, מלבד היושבים לצד הנהג.
מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?
הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
מה מציין הסימון לרוחב הכביש?
מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
מה מציין התמרור?
קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה מציין התמרור?
מסעדה.
מה מציין התמרור?
מעגל תנועה לפניך.
מה מציין התמרור?
מזנון או בית קפה.
מה מציין התמרור?
רחוב משולב.
מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?
נתיב לתחבורה ציבורית.
מה משמעות הסימון על פני הכביש?
מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום שאין בו מפרץ.
מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?
מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
מה משמעות התמרור?
פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש.
מה משמעות התמרור?
הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
מה משמעות התמרור?
קצה תחום תחנת מוניות.
מה משמעות התמרור?
קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה.
מה משמעות התמרור?
התקדם בזהירות (תמרור נייד).
מה משמעות התמרור?
פניית פרסה הקרובה לשמאל אסורה.
מה משמעות התמרור?
נתיב חד-סטרי לאופניים.
מה משמעות התמרור?
אסורה הכניסה לאופנוע.
מה משמעות התמרור?
קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
מה משמעות התמרור?
חובה לעצור לביקורת מכס.
מה משמעות התמרור?
תחנת מוניות. עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות, למעט להורדת נוסעים.
מה משמעות התמרור?
העקיפה אסורה ממקום הצבת התמרור עד אחרי מפגש מסילת הברזל.