לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 29 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?
קו גבול המסמן את קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?
ציר הכביש או קו נתיב.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
קו עצירה – מקום עצירת רכב כשיש חובת עצירה.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
מותר לחצות את הקווים רק אם קו הקטעים מסומן מצד ימין של הקו ההפרדה הרצוף.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
מעבר חצייה להולכי רגל.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
שינוי הייעוד של הנתיב השמאלי.
מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?
העצירה מותרת לסוג מסוים של רכב, הרשום בתמרור שהוצב במקום.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
מקומות חנייה לכלי רכב – מותר לחנות רק בהתאם לסימונים.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
איי תנועה (בצורות שונות) מסומנים על הכביש בצבע לבן.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
מקום שבו החנייה אסורה.
מה פירוש הסמל?
חנה וסע.
מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?
רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום מהבהב.
מה פירוש התמרור המוצב לפניך?
עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך.
מה פירוש התמרור?
תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.
מה פירוש התמרור?
הנסיעה בנתיב זה אסורה.
מה פירוש התמרור?
עבודות בדרך.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה מתחילה כ-2,500 מטר לפניך.
מה פירוש התמרור?
מותר לנסוע בנתיב זה.
מה פירוש התמרור?
החנייה על המדרכה, בהתאם למסומן עליה, מותרת לרכב פרטי ולרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2,200 ק״ג.
מה פירוש התמרור?
עבור לנתיב הסמוך מימין, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.
מה פירוש התמרור?
לוח נייד מהבהב: איתות אזהרה והכוונה במקום הצבתו באתר עבודה בדרך.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה.
מה פירוש התמרור?
אסורה כניסת כל רכב מנועי, פרט לאופנוע בלי רכב צדי.
מה פירוש התמרור?
קצה רחוב משולב.
מה פירוש התמרור?
תנועת אופניים חוצה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
זכות הקדימה בקטע הדרך הצרה היא שלך.
מה פירוש התמרור?
הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
מנהרה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
קצה הכביש שיש בו זכות קדימה.