לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 28 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?
האטה ושילוב להילוך נמוך.
מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?
אטי תמיד.
מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?
יביא בחשבון אפשרות שרוכב האופניים יימצא בימינו בעת הפנייה, וינקוט אמצעים למניעת פגיעה בו.
מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?
אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני, הכולל שכונות מגורים, ובהן פעילות הולכי רגל.
מה מאפיין את הדרך שלפניך?
דרך עירונית, כלי רכב חונים, והולכי רגל עלולים להופיע מבין כלי הרכב החונים.
מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?
נהיגה רגועה יותר ובפחות לחץ, שאינה גורמת לעייפות ושמונעת סכנות.
מה מורה התמרור?
עצור ותן זכות קדימה.
מה מחייב התמרור?
לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?
זהירות ונקיטת אמצעים למניעת סיכון, פגיעה, הטרדה או הפרעה.
מה מסמל התמרור?
בית חולים.
מה מסמל התמרור?
תחנת תדלוק.
מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי להסיע נהג זוטובוס?
כמצוין ברישיון הרכב ולא יותר מעשרה.
מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי נהג מונית להסיע במונית?
כמספר הנוסעים המצוין ברישיון הרכב.
מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?
הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
מה מציין הסימון לרוחב הכביש?
מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
מה מציין התמרור?
מעגל תנועה לפניך.
מה מציין התמרור?
רחוב משולב.
מה מציין התמרור?
מזנון או בית קפה.
מה מציין התמרור?
קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה מציין התמרור?
מסעדה.
מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?
נתיב לתחבורה ציבורית.
מה משמעות הסימון על פני הכביש?
מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום שאין בו מפרץ.
מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?
מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
מה משמעות התמרור?
קצה תחום תחנת המוניות.
מה משמעות התמרור?
תחנת מוניות. עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות, למעט להורדת נוסעים.
מה משמעות התמרור?
פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש.
מה משמעות התמרור?
אסורה הכניסה לכל רכב (כביש חד-סטרי. יש תנועה ממול).
מה משמעות התמרור?
נתיב חד-סטרי לאופניים.
מה משמעות התמרור?
העקיפה אסורה ממקום הצבת התמרור עד אחרי מפגש מסילת הברזל.
מה משמעות התמרור?
הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.