לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 28 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?
הקטנת האפשרות לעצור את הרכב בזמן,כדי למנוע תאונה ואף אובדן שליטה ברכב.
מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות בנסיעה ברכב שיש בו דליפה ממערכת הפליטה של המנוע?
חדירת גזים שרופים לתא הנוסעים וגרימת ערפול חושים.
מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?
כל התשובות נכונות.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?
אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. ירידה מהכביש.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות וסכנת הירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?
נקודות מפגש רבות בין כלי הרכב בתנועות שונות דרך הצומת.
מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?
הופעת הולכי רגל או ילדים מבין המכוניות החונות.
מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?
סכנת פגיעה ברכב שלא ראית לפני הסטייה.
מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?
כיוונון המושב, ההגה, המראות ומשענות הראש.
מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?
הסתכלות, בעיקר לאחור, איתות במחוון הכיוון והאטה מתונה.
מה הן פעולות הבטיחות שיש לבצע לפני הרמת הרכב בעזרת מגבה (ג'ק)?
למנוע את תזוזת הרכב (על ידי שימוש בבלם עזר (חנייה) וחסימת הגלגלים), ולשחרר שחרור ראשון את אומי/ברגי הגלגל.
מה הן תופעות הלוואי של שימוש במגבים לא תקינים?
פגיעה בראות דרך השמשה והסבת נזק לשמשה.
מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?
כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש אותם נכון גם בראות גרועה.
מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?
הוא עלול לגרום להסטת הרכב לצד הגלגל שבו לחץ האוויר נמוך יותר.
מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?
הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?
כשמהירות הרכב גבוהה יותר, יגדל מרחק העצירה של הרכב.
מה הקשר בין תפקוד כריות אוויר לחגורות הבטיחות ברכב בעת תאונה?
אי חגירת חגורות בטיחות עלולה לגרום לכריות לסכן את הנוסעים בעת התנפחותן.
מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?
מתן אות במחוון הכיוון.
מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?
להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?
להודיע על כך לרשות הרישוי.
מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?
שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?
לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה.
מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?
להאט ולהימין ככל האפשר.
מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?
האטה ושילוב להילוך נמוך.
מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?
אטי תמיד.
מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?
יביא בחשבון אפשרות שרוכב האופניים יימצא בימינו בעת הפנייה, וינקוט אמצעים למניעת פגיעה בו.
מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?
אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני, הכולל שכונות מגורים, ובהן פעילות הולכי רגל.
מה מאפיין את הדרך שלפניך?
דרך עירונית, כלי רכב חונים, והולכי רגל עלולים להופיע מבין כלי הרכב החונים.
מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?
נהיגה רגועה יותר ובפחות לחץ, שאינה גורמת לעייפות ושמונעת סכנות.