לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 28 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה מציין הסימון לרוחב הכביש?
מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
מה מציין התמרור?
רחוב משולב.
מה מציין התמרור?
מזנון או בית קפה.
מה מציין התמרור?
קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה מציין התמרור?
מסעדה.
מה מציין התמרור?
מעגל תנועה לפניך.
מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?
נתיב לתחבורה ציבורית.
מה משמעות הסימון על פני הכביש?
מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום שאין בו מפרץ.
מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?
מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
מה משמעות התמרור?
אסורה הכניסה לאופנוע.
מה משמעות התמרור?
חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג אסורה באזור שבכניסה אליו מוצב התמרור.
מה משמעות התמרור?
מקום למונית להעלאת נוסעים ולהורדתם בלבד – ללא המתנה לנוסעים.
מה משמעות התמרור?
הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
מה משמעות התמרור?
הכניסה אסורה לכל רכב שרוחבו או רוחב מטענו גדולים מן הרוחב הרשום בתמרור.
מה משמעות התמרור?
קצה תחום תחנת מוניות.
מה משמעות התמרור?
אסורה הכניסה לכל רכב (כביש חד-סטרי. יש תנועה ממול).
מה משמעות התמרור?
קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
מה משמעות התמרור?
חובה לעצור לביקורת מכס.
מה משמעות התמרור?
תחנת מוניות. עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות, למעט להורדת נוסעים.
מה משמעות התמרור?
פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש.
מה משמעות התמרור?
העקיפה אסורה ממקום הצבת התמרור עד אחרי מפגש מסילת הברזל.
מה משמעות התמרור?
נתיב חד-סטרי לאופניים.
מה משמעות התמרור?
ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה בכיוון החץ בלבד.
מה משמעות התמרור?
התקדם בזהירות (תמרור נייד).
מה משמעות התמרור?
פניית פרסה הקרובה לשמאל אסורה.
מה משמעות התמרור?
הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף (בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה).
מה משמעות התמרור?
קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה.
מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?
אסורה כל עצירה, למעט סוג רכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור.
מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
מה משמעותו של התמרור?
אזור מיתון תנועה.