לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 28 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
מה משמעותו של התמרור?
אזור מיתון תנועה.
מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?
העצירה או החנייה בכביש שליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בעת העלאת נוסעים או הורדתם.
מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?
מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה הרשות המקומית.
מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?
מהירויות שני כלי הרכב, של העוקף ושל הנעקף.
מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?
להתאים את מהירות הנסיעה לדרך עירונית, לתת זכות קדימה לרכב מימין בכביש ולהיזהר בשל הולכי רגל.
מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?
איתות בזמן וממרחק מספיק, בדיקה היקפית מכל כיוון ומבט במראות לפני תחילת המעבר.
מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב?
לשחרר מעט את האומים/הברגים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את כל האומים /הברגים.
מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?
האטה וגילוי מוקדם של הולך הרגל בכביש.
מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את הרכב להחלפת גלגל?
להבטיח בכל הדרכים הקיימות שהרכב לא ינוע ממקומו.
מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?
עליו לעצור. אסור להמשיך בנסיעה כל עוד הפנס מקולקל.
מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?
אסור להמשיך בנסיעה, ויש לדאוג לתיקון התקלה קודם שימשיך בנסיעתו.
מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?
לוודא שהמרחק שהוא שומר לפנים יאפשר בלימה מתונה, למניעת סכנת התנגשות מאחור.
מה עלול לפגוע ביעילותן ובתפקודן של חגורות הבטיחות בזמן נסיעה ברכב?
הטיית גב המושב לאחור במידה מוגזמת.
מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?
תפחת יעילות הבלמים בצורה רבה.
מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?
הרכב יאבד את יכולת ההיגוי.
מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?
לפחות אחת מנורות האיתות אינה פועלת או אינה תקינה.
מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?
שאין רכב בתנועה מימיני.
מה עליך לבדוק כאשר אחת מנורות פנסי הרכב אינה מאירה?
את תקינות הנורה ואת תקינות הנתיך הקשור אליה.
מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?
להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו.
מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?
אין לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר.
מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?
בלם רגל לחוץ, בלם עזר (חנייה) מופעל, ידית הילוכים במצב סרק (N) ומצמד לחוץ (באוטומטי - חנייה P).
מה עלינו לראות במראה הפנימית של הרכב?
את הסביבה הנראית מבעד לחלון האחורי ועד כמה שאפשר – משני צדדיו.
מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?
את קצה דופן הרכב ואת הדרך שבצדי הרכב.
מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?
עצור לפני הצומת, אלא אם כן אינך יכול לעצור בבטחה.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
עצור – אל תמשיך בנסיעה כל עוד דולק האור האדום.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
אור אדום - עצור.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
אתה רשאי להתקדם אם הצומת פנוי.
מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?
אתה רשאי להמשיך בנסיעה רק בכיוון החץ.
מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?
הסימון מיועד להדגשת הימצאותם של מדרכות ושל איי תנועה בנויים בסמוך לכביש.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?
הנסיעה משמאל לקו ההפרדה הרצוף אסורה.