לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 28 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.
מה פירוש התמרור?
קצה המקום או הקטע המותר לחנייה.
מה פירוש התמרור?
הולכי רגל בקרבת מקום.
מה פירוש התמרור?
התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-100 מטרים לפני המפגש.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות. תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה פירוש התמרור?
מעבר חצייה להולכי רגל לפניך.
מה פירוש התמרור?
סע ישר קדימה בלבד.
מה פירוש התמרור?
הגדרת תנועות בנתיבים שלפניך.
מה פירוש התמרור?
לפניך מפגש מסילת ברזל (כ-300 מטרים לפני המפגש).
מה פירוש התמרור?
מספרה של דרך מהירה.
מה פירוש התמרור?
אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
היכון לנסיעה עם הופעת האור הירוק.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה מתחילה כ-2,500 מטר לפניך.
מה פירוש התמרור?
רחוב מימין ללא מוצא.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות ימינה.
מה פירוש התמרור?
אסורה כניסת כל רכב מנועי, פרט לאופנוע בלי רכב צדי.
מה פירוש התמרור?
הכביש הולך וצר מצד ימין.
מה פירוש התמרור?
מקום מפגש מסילת ברזל – מסילה אחת.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן לבעלי חיים לא רתומים.
מה פירוש התמרור?
לוח נייד מהבהב: איתות אזהרה והכוונה במקום הצבתו באתר עבודה בדרך.
מה פירוש התמרור?
הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
זהירות! פסי האטה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה להולכי רגל במקום שבו מסומן מעבר החצייה בכביש.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכב עבודה או טרקטור חוצה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
מפגש מסילת ברזל.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור מיתון תנועה.
מה פירוש התמרור?
סע ימינה. פנה לפני התמרור.
מה פירוש התמרור?
שבילים נפרדים לאופניים ולהולכי רגל.
מה פירוש התמרור?
גודש בתנועה לפניך (תמרור פולט אור).