לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 28 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
סע ישר קדימה בלבד.
מה פירוש התמרור?
אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
תחנת עזרה ראשונה.
מה פירוש התמרור?
שבילים נפרדים לאופניים ולהולכי רגל.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור מיתון תנועה.
מה פירוש התמרור?
כניסה לכביש חד-סטרי.
מה פירוש התמרור?
הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
מה פירוש התמרור?
כניסה לאזור דרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה להולכי רגל – גם שולי הדרך.
מה פירוש התמרור?
קצה רחוב משולב.
מה פירוש התמרור?
דרך לרכב מנועי המסוגל ומורשה לנוע לפחות במהירות שצוינה בתמרור (בקמ״ש).
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות ימינה.
מה פירוש התמרור?
קצה הכביש שיש בו זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
תנועה דו-סטרית בכביש שלפניך.
מה פירוש התמרור?
כביש מימין ללא מוצא.
מה פירוש התמרור?
תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה בלבד (ההמתנה בתחנה אסורה).
מה פירוש התמרור?
מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור.
מה פירוש התמרור?
סימון מקום מעבר צר או מכשול.
מה פירוש התמרור?
קצה המקום או הקטע המותר לחנייה.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו הימני.
מה פירוש התמרור?
מותר לנסוע בנתיב זה.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה להולכי רגל במקום שבו מסומן מעבר החצייה בכביש.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לאופניים.
מה פירוש התמרור?
עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
סכנת החלקה.
מה פירוש התמרור?
אכסניית נוער.
מה פירוש התמרור?
היכון לנסיעה עם הופעת האור הירוק.