לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 27 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה המשפט הנכון?
נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.
מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?
שדה (טווח) ראייה מוגבל, סינוור, אומדני מרחק לא נכונים.
מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?
שדה ראייה מצומצם והפעלה לא נוחה של הרכב.
מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?
בלימה לא נכונה, הימצאות גורמי (זרזי) החלקה על פני הכביש.
מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?
הקטנת האפשרות לעצור את הרכב בזמן,כדי למנוע תאונה ואף אובדן שליטה ברכב.
מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?
כל התשובות נכונות.
מה הן הסכנות הצפויות בבלימת פתע בעת נהיגה באוטובוס?
פגיעה בנוסעי האוטובוס.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?
אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. ירידה מהכביש.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות וסכנת הירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?
נקודות מפגש רבות בין כלי הרכב בתנועות שונות דרך הצומת.
מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?
הופעת הולכי רגל או ילדים מבין המכוניות החונות.
מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?
סכנת פגיעה ברכב שלא ראית לפני הסטייה.
מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?
כיוונון המושב, ההגה, המראות ומשענות הראש.
מה הן הפעולות שעל הנהג לעשות לפני עלייתו לאוטובוס, לפי החוק?
בדיקה ביטחונית ובדיקה בטיחותית.
מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?
הסתכלות, בעיקר לאחור, איתות במחוון הכיוון והאטה מתונה.
מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?
כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש אותם נכון גם בראות גרועה.
מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?
הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
מה הפעולה שעל הנהג לעשות לפני התחלת הנסיעה באוטובוס?
להפעיל את מחוון הכיוון (איתות) לכיוון הכביש.
מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?
כשמהירות הרכב גבוהה יותר, יגדל מרחק העצירה של הרכב.
מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?
מתן אות במחוון הכיוון.
מה חובתו של נהג רכב המוריד ילדים בהסעת תלמידים?
להמתין ולוודא כי כל התלמידים שירדו התרחקו מרכב ההסעות.
מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?
להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?
להודיע על כך לרשות הרישוי.
מה חייב הנהג לוודא לאחר עליית הנוסעים ולפני התחלת הנסיעה באוטובוס?
שדלתות האוטובוס סגורות.
מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?
שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?
לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה.
מה חייב להיות ברכב להסעת תלמידים?
פנסים מהבהבים, השלט "ילדים" והיתר מרשות הרישוי המצוין ברישיון הרכב.
מה חייב נהג אוטובוס לבדוק לפני שיניע את האוטובוס?
אם יש עוברי דרך ב"שטחים המתים".
מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?
להאט ולהימין ככל האפשר.