לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 27 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?
אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. ירידה מהכביש.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות וסכנת הירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?
נקודות מפגש רבות בין כלי הרכב בתנועות שונות דרך הצומת.
מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?
הופעת הולכי רגל או ילדים מבין המכוניות החונות.
מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?
סכנת פגיעה ברכב שלא ראית לפני הסטייה.
מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?
כיוונון המושב, ההגה, המראות ומשענות הראש.
מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?
הסתכלות, בעיקר לאחור, איתות במחוון הכיוון והאטה מתונה.
מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?
כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש אותם נכון גם בראות גרועה.
מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?
הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?
כשמהירות הרכב גבוהה יותר, יגדל מרחק העצירה של הרכב.
מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?
מתן אות במחוון הכיוון.
מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?
להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?
להודיע על כך לרשות הרישוי.
מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?
שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?
לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה.
מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?
להאט ולהימין ככל האפשר.
מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?
האטה ושילוב להילוך נמוך.
מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?
אטי תמיד.
מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?
יביא בחשבון אפשרות שרוכב האופניים יימצא בימינו בעת הפנייה, וינקוט אמצעים למניעת פגיעה בו.
מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?
אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני, הכולל שכונות מגורים, ובהן פעילות הולכי רגל.
מה מאפיין את הדרך שלפניך?
דרך עירונית, כלי רכב חונים, והולכי רגל עלולים להופיע מבין כלי הרכב החונים.
מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?
נהיגה רגועה יותר ובפחות לחץ, שאינה גורמת לעייפות ושמונעת סכנות.
מה מורה התמרור?
עצור ותן זכות קדימה.
מה מחייב התמרור?
לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?
זהירות ונקיטת אמצעים למניעת סיכון, פגיעה, הטרדה או הפרעה.
מה מסמל התמרור?
תחנת תדלוק.
מה מסמל התמרור?
בית חולים.
מה מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג ואינו בעל מרכב תקני להסעת נוסעים?
שישה נוסעים, מלבד הנוסעים לצד הנהג.
מה מספר הנוסעים שמותר להסיע ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק"ג?
עד שישה נוסעים, מלבד היושבים לצד הנהג.
מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?
הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.