לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 27 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור המוצב לפניך?
עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך.
מה פירוש התמרור?
מעגל תנועה לפניך.
מה פירוש התמרור?
מחסום לפני מפגש מסילת ברזל.
מה פירוש התמרור?
עצור! (תמרור נייד), כל עוד התמרור מוצב לפניך.
מה פירוש התמרור?
תנועה דו-סטרית בכביש שלפניך.
מה פירוש התמרור?
עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו הוצב התמרור.
מה פירוש התמרור?
סכנת החלקה.
מה פירוש התמרור?
חנייה לכלי רכב.
מה פירוש התמרור?
תנועת אופניים חוצה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן.
מה פירוש התמרור?
שביל לאופניים בלבד.
מה פירוש התמרור?
אתה מתקרב להתמזגות של דרך צדדית מימין. (הפנייה לדרך הצדדית אסורה). על הנוסעים בה לתת לך זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת לתחבורה ציבורית בלבד.
מה פירוש התמרור?
זהירות, רמזור לפניך.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
שביל לאופניים ולהולכי רגל בלבד.
מה פירוש התמרור?
לך יש זכות קדימה בדרך הצרה לגבי התנועה מן הכיוון הנגדי.
מה פירוש התמרור?
דרך מפותלת.
מה פירוש התמרור?
התקרבות למפגש מסילת ברזל - כ-200 מטרים לפני המפגש.
מה פירוש התמרור?
מותר לנסוע בנתיב זה.
מה פירוש התמרור?
מנהרה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה.
מה פירוש התמרור?
נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני-אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר.
מה פירוש התמרור?
תחנת עזרה ראשונה.
מה פירוש התמרור?
הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה.
מה פירוש התמרור?
קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
מה פירוש התמרור?
אכסניית נוער.
מה פירוש התמרור?
חרוט להכוונה או לסימון מכשול במקום של עבודות בדרך.
מה פירוש התמרור?
עקומה (פנייה) חדה ימינה.