לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 26 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה ההבדל בין התמרורים?
תמרור 505 מציין תחנת אוטובוסים ציבוריים. תמרור 506 מציין תחנת רכבת מקומית.
מה ההבדל בין התמרורים?
תמרור 146 מזהיר מפני חיות בר בדרך. תמרור 411 אוסר כניסה של בעלי חיים.
מה ההבדל בין התמרורים?
תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
האטה ושמירה על ימין הכביש, עקב שדה ראייה מוגבל.
מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
האט לפני הכניסה לעקומה; האץ בעדינות ביציאה ממנה.
מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?
אתה יוצר מרווח ביטחון בינך לבין הרכב הנע ממול.
מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?
אינך מפריע לרכב העוקף אותך לעקוף בבטחה.
מה הכלל באשר להובלתן של חבילות באוטובוס?
מותר להוביל חבילות אם אין הן מפריעות לנוסעים ואינן גורמות להם נזק.
מה הם אמצעי ההתרעה המותקנים בתא הנהג ברכב בעל מערכת בלמים פנאומטית (לחץ אוויר)?
נורת אזהרה, זמזם אזהרה ומד לחץ אוויר.
מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?
כל הגורמים המונעים מגע ישיר בין הצמיג לכביש, כגון מים, שמן, בוץ, חצץ ועוד.
מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?
מהירות הרכב, בהתחשב במצב התנועה, תנאי הדרך ותנאי הראות.
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?
הדבר מאפשר לתכנן את הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ולהימנע מהפתעות מצד עוברי דרך אחרים.
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?
קליטת כל המידע לצורך תכנון הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ומניעת הפתעות.
מה הם המאפיינים של דרך הררית?
כביש צר, פיתולים, עקומות חדות ושיפועים חדים.
מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרישוי של הרכב ושם בעליו של הרכב.
מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?
שהשול והכביש באותו גובה והשול רחב דיו.
מה הם התנאים להפעלת מונית בנמל התעופה בן-גוריון?
רק מונית שלה היתר מאת הרשות יכולה לפעול בנמל התעופה, ורק בהתאם לתנאי ההיתר, כולל העמדה וחנייה של המונית.
מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?
התמקדות במטרה הרחוקה ביותר שאליה אפשר להגיע במבט.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר – לתחבורה ציבורית בלבד.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר בלבד.
מה הם כללי ההתנהגות הנדרשים מנהג ומכרטיסן באוטובוס?
עליהם להתנהג באדיבות ובנימוס.
מה הם כללי הסעת ילדים במונית בקו שירות?
לא יותר משני ילדים עד גיל חמש רשאים לנסוע חינם, וכשהם יושבים על ברכי מבוגרים המשלמים מחיר מלא.
מה הם מרכיבי מרחק העצירה?
סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה.
מה הם ״השטחים המתים״?
כל השטחים שמסביב לרכב, שבהם אין הנוהג ברכב יכול להבחין בהימצאותם של עוברי דרך אחרים – לא במבט, לא במראות ולא בכל אמצעי אחר.
מה המהירות המרבית המותרת בחוק (בקמ"ש) לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?
110
מה המהירות המרבית המותרת לאוטובוס, שאינו אוטובוס זעיר, בדרך מהירה?
100 קמ"ש.
מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?
50קמ"ש.
מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?
שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
מה המשותף לתמרורים אלו?
הם מוצבים רק באתרי עבודה.
מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?
רק רכב ציבורי רשאי להמשיך בצומת הקרוב ישר קדימה.