לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 26 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?
אתה יוצר מרווח ביטחון בינך לבין הרכב הנע ממול.
מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?
אינך מפריע לרכב העוקף אותך לעקוף בבטחה.
מה הם אמצעי ההתרעה המותקנים בתא הנהג ברכב בעל מערכת בלמים פנאומטית (לחץ אוויר)?
נורת אזהרה, זמזם אזהרה ומד לחץ אוויר.
מה הם האמצעים ברכב שחובה להשתמש בהם בהסעת ילדים עד גיל שמונה?
מושב בטיחות או מושב מגביה, מרותקים לרכב.
מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?
כל הגורמים המונעים מגע ישיר בין הצמיג לכביש, כגון מים, שמן, בוץ, חצץ ועוד.
מה הם הגורמים המשפיעים על יציבותו של רכב מסחרי המוביל מטען, בעת נסיעה בעקומה?
מהירות הרכב, רדיוס הסיבוב וגובה מרכז הכובד של הרכב.
מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?
מהירות הרכב, בהתחשב במצב התנועה, תנאי הדרך ותנאי הראות.
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?
הדבר מאפשר לתכנן את הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ולהימנע מהפתעות מצד עוברי דרך אחרים.
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?
קליטת כל המידע לצורך תכנון הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ומניעת הפתעות.
מה הם המאפיינים של דרך הררית?
כביש צר, פיתולים, עקומות חדות ושיפועים חדים.
מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרישוי של הרכב ושם בעליו של הרכב.
מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?
שהשול והכביש באותו גובה והשול רחב דיו.
מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?
התמקדות במטרה הרחוקה ביותר שאליה אפשר להגיע במבט.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר – לתחבורה ציבורית בלבד.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר בלבד.
מה הם מרכיבי מרחק העצירה?
סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה.
מה הם ״השטחים המתים״?
כל השטחים שמסביב לרכב, שבהם אין הנוהג ברכב יכול להבחין בהימצאותם של עוברי דרך אחרים – לא במבט, לא במראות ולא בכל אמצעי אחר.
מה המהירות המרבית המותרת בחוק (בקמ"ש) לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?
110
מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?
50קמ"ש.
מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?
שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
מה המשותף לתמרורים אלו?
הם מוצבים רק באתרי עבודה.
מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?
רק רכב ציבורי רשאי להמשיך בצומת הקרוב ישר קדימה.
מה המשפט הנכון?
נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.
מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?
שדה (טווח) ראייה מוגבל, סינוור, אומדני מרחק לא נכונים.
מה הן הדרישות בנוגע לשרשראות המותקנות בין הגרור לגורר?
עליהן לאפשר פנייה של 90 מעלות לפחות לנגרר, ביחס לגורר.
מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?
שדה ראייה מצומצם והפעלה לא נוחה של הרכב.
מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?
בלימה לא נכונה, הימצאות גורמי (זרזי) החלקה על פני הכביש.
מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?
הקטנת האפשרות לעצור את הרכב בזמן,כדי למנוע תאונה ואף אובדן שליטה ברכב.
מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?
כל התשובות נכונות.