לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 25 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?
הדבר מאפשר לתכנן את הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ולהימנע מהפתעות מצד עוברי דרך אחרים.
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?
קליטת כל המידע לצורך תכנון הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ומניעת הפתעות.
מה הם המאפיינים של דרך הררית?
כביש צר, פיתולים, עקומות חדות ושיפועים חדים.
מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרישוי של הרכב ושם בעליו של הרכב.
מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?
שהשול והכביש באותו גובה והשול רחב דיו.
מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?
התמקדות במטרה הרחוקה ביותר שאליה אפשר להגיע במבט.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר בלבד.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר – לתחבורה ציבורית בלבד.
מה הם מרכיבי מרחק העצירה?
סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה.
מה הם ״השטחים המתים״?
כל השטחים שמסביב לרכב, שבהם אין הנוהג ברכב יכול להבחין בהימצאותם של עוברי דרך אחרים – לא במבט, לא במראות ולא בכל אמצעי אחר.
מה המהירות המרבית (בקמ"ש) המותרת לרכב פרטי בקטע הדרך שלפניך?
80
מה המהירות המרבית המותרת בחוק (בקמ"ש) לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?
110
מה המהירות המרבית המותרת בנהיגה בטרקטור משא בדרך שאינה עירונית?
40 קמ"ש.
מה המהירות המרבית המותרת לטרקטור משא?
40 קמ"ש.
מה המהירות המרבית המותרת לך (רכב נוסעים פרטי), לאחר שעברת את התמרורים שלפניך?
90 קמ"ש.
מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?
50קמ"ש.
מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?
שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
מה המשותף לתמרורים אלו?
הם מוצבים רק באתרי עבודה.
מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?
רק רכב ציבורי רשאי להמשיך בצומת הקרוב ישר קדימה.
מה המשפט הנכון?
נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.
מה הן הבדיקות השוטפות שעל הנהג לבצע ברכב?
בדיקת נוזלים ושמנים, בדיקת לחצי אוויר בצמיגים ובדיקת תקינות הפנסים והמגבים.
מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?
שדה (טווח) ראייה מוגבל, סינוור, אומדני מרחק לא נכונים.
מה הן הדרישות בנוגע לשרשראות המותקנות בין הגרור לגורר?
עליהן לאפשר פנייה של 90 מעלות לפחות לנגרר, ביחס לגורר.
מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?
שדה ראייה מצומצם והפעלה לא נוחה של הרכב.
מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?
בלימה לא נכונה, הימצאות גורמי (זרזי) החלקה על פני הכביש.
מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?
הקטנת האפשרות לעצור את הרכב בזמן,כדי למנוע תאונה ואף אובדן שליטה ברכב.
מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות בנסיעה ברכב שיש בו דליפה ממערכת הפליטה של המנוע?
חדירת גזים שרופים לתא הנוסעים וגרימת ערפול חושים.
מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?
כל התשובות נכונות.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?
אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. ירידה מהכביש.