לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 25 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
מה מסמל התמרור?
בית חולים.
מה מסמל התמרור?
תחנת תדלוק.
מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?
הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
מה מציין הסימון לרוחב הכביש?
מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
מה מציין התמרור?
קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה מציין התמרור?
מעגל תנועה לפניך.
מה מציין התמרור?
רחוב משולב.
מה מציין התמרור?
מסעדה.
מה מציין התמרור?
מזנון או בית קפה.
מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?
נתיב לתחבורה ציבורית.
מה משמעות הסימון על פני הכביש?
מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום שאין בו מפרץ.
מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?
מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
מה משמעות התמרור?
העקיפה אסורה ממקום הצבת התמרור עד אחרי מפגש מסילת הברזל.
מה משמעות התמרור?
הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף (בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה).
מה משמעות התמרור?
קצה תחום תחנת המוניות.
מה משמעות התמרור?
ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה בכיוון החץ בלבד.
מה משמעות התמרור?
אסורה הכניסה לכל רכב (כביש חד-סטרי. יש תנועה ממול).
מה משמעות התמרור?
אסורה הכניסה לאופנוע.
מה משמעות התמרור?
קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה.
מה משמעות התמרור?
קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
מה משמעות התמרור?
פניית פרסה הקרובה לשמאל אסורה.
מה משמעות התמרור?
נתיב חד-סטרי לאופניים.
מה משמעות התמרור?
הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
מה משמעות התמרור?
מקום למונית להעלאת נוסעים ולהורדתם בלבד – ללא המתנה לנוסעים.
מה משמעות התמרור?
התקדם בזהירות (תמרור נייד).
מה משמעות התמרור?
פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש.
מה משמעות התמרור?
תחנת מוניות. עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות, למעט להורדת נוסעים.
מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?
אסורה כל עצירה, למעט סוג רכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור.
מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
מה משמעותו של התמרור?
אזור מיתון תנועה.