לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 25 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
מה משמעות התמרור?
ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה בכיוון החץ בלבד.
מה משמעות התמרור?
התקדם בזהירות (תמרור נייד).
מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?
אסורה כל עצירה, למעט סוג רכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור.
מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
אסור לנוע ברכב בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה.
מה משמעותו של התמרור?
אזור מיתון תנועה.
מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?
העצירה או החנייה בכביש שליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בעת העלאת נוסעים או הורדתם.
מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?
מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה הרשות המקומית.
מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?
מהירויות שני כלי הרכב, של העוקף ושל הנעקף.
מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?
להתאים את מהירות הנסיעה לדרך עירונית, לתת זכות קדימה לרכב מימין בכביש ולהיזהר בשל הולכי רגל.
מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?
איתות בזמן וממרחק מספיק, בדיקה היקפית מכל כיוון ומבט במראות לפני תחילת המעבר.
מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?
האטה וגילוי מוקדם של הולך הרגל בכביש.
מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?
עליו לעצור. אסור להמשיך בנסיעה כל עוד הפנס מקולקל.
מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות החזית אינו תקין?
אסור להמשיך בנסיעה, ויש לדאוג לתיקון התקלה קודם שימשיך בנסיעתו.
מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?
לוודא שהמרחק שהוא שומר לפנים יאפשר בלימה מתונה, למניעת סכנת התנגשות מאחור.
מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?
תפחת יעילות הבלמים בצורה רבה.
מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים?
הרכב יאבד את יכולת ההיגוי.
מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?
שאין רכב בתנועה מימיני.
מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?
אין לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר.
מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?
בלם רגל לחוץ, בלם עזר (חנייה) מופעל, ידית הילוכים במצב סרק (N) ומצמד לחוץ (באוטומטי - חנייה P).
מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?
את קצה דופן הרכב ואת הדרך שבצדי הרכב.
מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?
עצור לפני הצומת, אלא אם כן אינך יכול לעצור בבטחה.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
אור אדום - עצור.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
אתה רשאי להתקדם אם הצומת פנוי.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
עצור – אל תמשיך בנסיעה כל עוד דולק האור האדום.
מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?
אתה רשאי להמשיך בנסיעה רק בכיוון החץ.
מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?
הסימון מיועד להדגשת הימצאותם של מדרכות ושל איי תנועה בנויים בסמוך לכביש.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?
הנסיעה משמאל לקו ההפרדה הרצוף אסורה.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?
קו גבול המסמן את קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?
ציר הכביש או קו נתיב.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
שינוי הייעוד של הנתיב השמאלי.