לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 24 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:
עליך להדליק את אורות החזית.
כשאתה נוסע מאחורי "רכב ביטחון", עליך:
לשמור מרחק 100 מטרים לפחות מאחוריו.
כשאתה רואה לפניך תמרור זה:
אתה נכנס לקטע שבו התנועה ממול מותרת רק לתחבורה ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על פי תמרור.
כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:
שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם.
כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:
להאט ולהתאים את המהירות לתנאי הראות ולהדליק את האורות הנמוכים.
כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:
מותר לעבור אותו מצדו הימני.
כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:
להאט את נסיעתו בהתאם לטווח הראייה הקיים ולהשתמש בסך השמש.
כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:
הם מסמנים אתר של עבודה בדרך.
כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:
כדאי לנסוע לאט, לפי שדה הראייה בפועל.
כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:
מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה.
כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום:
הרכב ממשיך לנסוע למרחק מסוים עד לעצירה הסופית.
כשמוצב התמרור הזה:
העצירה מותרת למוניות בלבד.
כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:
להאט את מהירות נסיעתו, להיות מוכן לעצירה, ולפי הצורך – אף לעצור.
כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:
לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך.
לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:
אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.
לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:
שנה אחת, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לאוטובוס:
בתום 20 שנים משנת ייצורו.
לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב למונית:
בתום 12 שנים משנת ייצורה.
לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:
לנסוע במהירות נמוכה וללחוץ לחיצות קלות לסירוגין על דוושת הבלמים, עד לקבלת בלימה נורמלית.
לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:
לנסוע באטיות עד לייבוש הבלמים וחזרתם לתפקוד הרגיל.
לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
לרכב הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית.
לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?
לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:
יגרום לשחיקת צמיגים לא אחידה ולקיצור חיי הצמיגים.
לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?
תנסה לבלום בעזרת בלם עזר (חנייה).
למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?
התחשבות של הנוהג בתנאי הדרך והתנועה בה באופן שתהיה לו שליטה מוחלטת ברכב בכל עת.
למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?
כדי ליצור רווח מהתנועה שמהכיוון הנגדי והקטנת הסיכון לתאונה חזיתית.
למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?
מקום מילוט במקרה של סכנה.
למי הסמכות לפסול רישיון נהיגה?
לרשות הרישוי, לבית המשפט, למשטרת ישראל.
למי יפנה נהג מונית כאשר המונה במוניתו התקלקל?
לנותן שירות מוסמך לתיקון המונה.
למי יש למסור אבדות ומציאות שנמצאו ברכב ציבורי?
למשטרה או לגורם אחר על פי הסדר שנקבע מראש עם בעל קו השירות.