לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 24 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
כמה זמן חייב נהג להציג שלט "נהג חדש" בעת הנהיגה?
שנתיים וכל עוד הוא "נוהג חדש".
כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?
שני כלי רכב לפניך. נוסף לרכב הכסוף, יש לפניו עוד צללית.
כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי?
אחד, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
כמה כלי רכב מותר לגרור ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-2,200 ק"ג?
רכב אחד, אלא אם כן אישרה רשות הרישוי מספר אחר.
כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?
שתי לוחות תקניות, אחת מלפנים ואחת מאחור.
כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?
שלוש פעמים.
כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:
להאט.
כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:
האט את נסיעתך, סע במהירות סבירה והיכון לאפשרות עצירה.
כשאתה נוהג במשאית בירידה תלולה:
סע בהילוך נמוך מתאים וכן ודא הפעלת מנגנונים מיוחדים להאטה המותקנים ברכב .
כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:
עליך להדליק את אורות החזית.
כשאתה נוסע מאחורי "רכב ביטחון", עליך:
לשמור מרחק 100 מטרים לפחות מאחוריו.
כשאתה רואה לפניך תמרור זה:
אתה נכנס לקטע שבו התנועה ממול מותרת רק לתחבורה ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על פי תמרור.
כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:
שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם.
כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:
להאט ולהתאים את המהירות לתנאי הראות ולהדליק את האורות הנמוכים.
כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:
מותר לעבור אותו מצדו הימני.
כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:
להאט את נסיעתו בהתאם לטווח הראייה הקיים ולהשתמש בסך השמש.
כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:
הם מסמנים אתר של עבודה בדרך.
כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:
כדאי לנסוע לאט, לפי שדה הראייה בפועל.
כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:
מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה.
כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום:
הרכב ממשיך לנסוע למרחק מסוים עד לעצירה הסופית.
כשמוצב התמרור הזה:
העצירה מותרת למוניות בלבד.
כשמחנים את הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):
תמיד.
כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:
להאט את מהירות נסיעתו, להיות מוכן לעצירה, ולפי הצורך – אף לעצור.
כשנורית בלם עזר (חנייה) בלוח המחוונים (לוח השעונים) דולקת בעת הנסיעה:
בלם עזר (חנייה) מופעל ויש לשחררו. הוא בולם בפועל את הרכב.
כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:
לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך.
לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:
נהיגת רכב מנועי בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:
אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.
לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:
שנה אחת, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
לא יינתן ולא יחודש רישיון לרכב חילוץ וגרירה שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ- 16,000 ק"ג:
בתום 19 שנים משנת ייצורו.
לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:
לנסוע במהירות נמוכה וללחוץ לחיצות קלות לסירוגין על דוושת הבלמים, עד לקבלת בלימה נורמלית.