לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 24 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:
אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.
לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:
שנה אחת, אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי שתורה רשות הרישוי.
לא יינתן ולא יחודש רישיון לרכב חילוץ וגרירה שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ- 16,000 ק"ג:
בתום 19 שנים משנת ייצורו.
לאחר חיבור נגרר או נתמך לגורר או לתומך, האם צריך לבדוק את תגובת הבלמים?
כן. חיבור נגרר או נתמך מחייב לבדוק את תגובת הבלמים עם תחילת הנסיעה.
לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:
לנסוע במהירות נמוכה וללחוץ לחיצות קלות לסירוגין על דוושת הבלמים, עד לקבלת בלימה נורמלית.
לאחר כמה שעות מנוחה רשאי נהג רכב משא שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר להתחיל בעבודתו?
לאחר הפסקת מנוחה רצופה של שבע שעות.
לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:
לנסוע באטיות עד לייבוש הבלמים וחזרתם לתפקוד הרגיל.
לאיזה נתמך בתמונה יש שלושה סרנים?
16
לאיזה רכב דרושים שרשראות ודגלים (תאורה היקפית)?
לגרור וכן לנתמך שאין להם רצפה ודופנות.
לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
לרכב הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית.
לאיזו תקופה יינתן רישיון מוביל?
לשנה אחת.
לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?
לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:
יגרום לשחיקת צמיגים לא אחידה ולקיצור חיי הצמיגים.
לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?
תנסה לבלום בעזרת בלם עזר (חנייה).
למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?
התחשבות של הנוהג בתנאי הדרך והתנועה בה באופן שתהיה לו שליטה מוחלטת ברכב בכל עת.
למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?
כדי ליצור רווח מהתנועה שמהכיוון הנגדי והקטנת הסיכון לתאונה חזיתית.
למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?
מקום מילוט במקרה של סכנה.
למי הסמכות לפסול רישיון נהיגה?
לרשות הרישוי, לבית המשפט, למשטרת ישראל.
למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?
לרכב ביטחון בלבד.
למי מותר לנסוע בשולי הדרך?
לרכב שאינו מנועי וכן לטרקטור ולרכב אטי.
למי מותרת החנייה בתחנת אוטובוס, מלבד לאוטובוס עצמו?
לרכב פרטי, רק בשבתות ובחגים, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?
לרכב הבא ממול ולרכב הבא מימין.
למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?
יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.
לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?
אסור.
לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?
הערפל הוא הגורם לשיבוש בשדה הראייה.
לפי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה ימינה היא:
דרך מהירה.
לפי התקנה על שעות הנהיגה, האם טיפול במטען נחשב "נהיגה"?
כן. טיפול במטען, בסידורו, בטעינתו ובפריקתו נחשב לשעות נהיגה על פי החוק.
לפני בילוי במועדון, פאב וכו':
קובעים מראש מי ינהג ברכב, והוא לא ישתה משקאות אלכוהוליים.
לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:
בכל זמן ובכל דרך.
לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?
123