לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 24 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?
שדה (טווח) ראייה מוגבל, סינוור, אומדני מרחק לא נכונים.
מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?
בלימה לא נכונה, הימצאות גורמי (זרזי) החלקה על פני הכביש.
מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?
הקטנת האפשרות לעצור את הרכב בזמן,כדי למנוע תאונה ואף אובדן שליטה ברכב.
מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?
כל התשובות נכונות.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?
אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. ירידה מהכביש.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות וסכנת הירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?
נקודות מפגש רבות בין כלי הרכב בתנועות שונות דרך הצומת.
מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?
הופעת הולכי רגל או ילדים מבין המכוניות החונות.
מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?
סכנת פגיעה ברכב שלא ראית לפני הסטייה.
מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?
הסתכלות, בעיקר לאחור, איתות במחוון הכיוון והאטה מתונה.
מה הן פעולות התחזוקה שיש לעשות לאופנוע?
טיפול תקופתי בהתאם להנחיות יצרן האופנוע.
מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?
כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש אותם נכון גם בראות גרועה.
מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?
הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
מה הסכנה הצפויה בנסיעה באופנוע כשרגלית הצד באופנוע פתוחה?
רגלית הצד תפגע בכביש ועלולה לגרום להתהפכות האופנוע והרוכב.
מה הקשר בין זווית ההטיה והפניית האופנוע בפנייה לבין תאורת החזית באופנוע?
ככל שההטיה או הפניית האופנוע גדולה יותר, כן גדלה סטיית אלומת האור מכיוון הנסיעה הרצוי.
מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?
כשמהירות הרכב גבוהה יותר, יגדל מרחק העצירה של הרכב.
מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?
מתן אות במחוון הכיוון.
מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?
להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?
להודיע על כך לרשות הרישוי.
מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?
שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?
לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה.
מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?
להאט ולהימין ככל האפשר.
מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?
האטה ושילוב להילוך נמוך.
מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?
אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני, הכולל שכונות מגורים, ובהן פעילות הולכי רגל.
מה מאפיין את הדרך שלפניך?
דרך עירונית, כלי רכב חונים, והולכי רגל עלולים להופיע מבין כלי הרכב החונים.
מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?
נהיגה רגועה יותר ובפחות לחץ, שאינה גורמת לעייפות ושמונעת סכנות.
מה מורה התמרור?
עצור ותן זכות קדימה.
מה מחייב התמרור?
לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
מה מידת לחץ האוויר הצריכה להיות בגלגלי הרכב?
מידת הלחץ תהיה בהתאם להוראות יצרן הרכב.