לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 24 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?
נהיגה רגועה יותר ובפחות לחץ, שאינה גורמת לעייפות ושמונעת סכנות.
מה מורה התמרור?
עצור ותן זכות קדימה.
מה מחייב התמרור?
לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?
זהירות ונקיטת אמצעים למניעת סיכון, פגיעה, הטרדה או הפרעה.
מה מסמל התמרור?
תחנת תדלוק.
מה מסמל התמרור?
בית חולים.
מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?
הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
מה מציין הסימון לרוחב הכביש?
מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
מה מציין התמרור?
מזנון או בית קפה.
מה מציין התמרור?
קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה מציין התמרור?
מעגל תנועה לפניך.
מה מציין התמרור?
מסעדה.
מה מציין התמרור?
רחוב משולב.
מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?
נתיב לתחבורה ציבורית.
מה משמעות הסימון על פני הכביש?
מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום שאין בו מפרץ.
מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?
מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
מה משמעות התמרור?
אסורה הכניסה לאופנוע.
מה משמעות התמרור?
קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
מה משמעות התמרור?
מקום למונית להעלאת נוסעים ולהורדתם בלבד – ללא המתנה לנוסעים.
מה משמעות התמרור?
קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה.
מה משמעות התמרור?
אסורה הכניסה לכל רכב (כביש חד-סטרי. יש תנועה ממול).
מה משמעות התמרור?
הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף (בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה).
מה משמעות התמרור?
פניית פרסה הקרובה לשמאל אסורה.
מה משמעות התמרור?
קצה תחום תחנת המוניות.
מה משמעות התמרור?
תחנת מוניות. עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות, למעט להורדת נוסעים.
מה משמעות התמרור?
פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש.
מה משמעות התמרור?
הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
מה משמעות התמרור?
נתיב חד-סטרי לאופניים.
מה משמעות התמרור?
הכניסה אסורה לכל רכב שרוחבו או רוחב מטענו גדולים מן הרוחב הרשום בתמרור.
מה משמעות התמרור?
העקיפה אסורה ממקום הצבת התמרור עד אחרי מפגש מסילת הברזל.