לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 23 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וגלה זהירות רבה. היכון לאפשרות של צורך בבלימת פתע.
כיצד תנהג על פי התמרור?
פנה ימינה אחרי התמרור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה באזור החצייה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וציית להוראות העובדים ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיזהר מהולכי הרגל החוצים את הכביש במעבר החצייה שלפניך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לעצירה אפשרית לפני המפגש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
תן זכות קדימה בהתמזגות והשתלב בזהירות בתנועה בדרך משמאלך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת הברזל, אם נדרש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. העצירה שם היא חובה.
כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?
האט והיצמד לימין לפני הכניסה לעקומה.
כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?
האט ונהג במהירות המתאימה, לפי הנסיבות.
כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?
מותר לך לצפור קלות לפני המעבר על פניו, אם הדבר נחוץ.
כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?
תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.
כיצד תעמיד רכב במורד הדרך?
תפעיל את בלם העזר (חנייה), תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי (פרט לרכב אוטומטי).
כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?
עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?
יש לנצל את בלימת המנוע על ידי שילוב הילוך נמוך יותר והסתייעות חלקית בבלמים.
כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?
עליך להאט לפני הכניסה לעיקול, ולהאיץ קלות ביציאתך ממנו.
כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?
נסיעה בימין הכביש תשפר את שדה הראייה של הנוהגים ברכב הנוסע בעקבותיך.
כיצד תשפיע רוח צד חזקה על תנועת המשאית הגבוהה?
הרוח שואפת להסיט את המשאית והנהג ייאלץ להאט ולהתגבר על כוח הצד השואף להסיטו הצדה.
כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?
האט ועקוף את רוכב האופניים, אגב שמירת רווח צד מתאים ומעקב אחרי תנועותיו.
ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר:
כן, תפחת יציבות הרכב בפניות ובעקומות.
כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?
שני כלי רכב לפניך. נוסף לרכב הכסוף, יש לפניו עוד צללית.
כמה פטישים לניפוץ שמשות חייבים להיות באוטובוס?
שני פטישים לפחות.
כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?
שלוש פעמים.
כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:
להאט.
כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:
האט את נסיעתך, סע במהירות סבירה והיכון לאפשרות עצירה.