לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 23 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד תנהג על פי התמרור?
התאם את מהירות נסיעתך לתנאי הדרך והקפד לנסוע בצד ימין הקיצוני של הכביש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיכון לקראת מפגש אפשרי עם רוכבי אופניים בדרך שלפניך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
פנה ימינה אחרי התמרור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לעצירה אפשרית לפני המפגש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התכונן לאפשרות של האטה, שים לב לגודש התנועה והתאם נסיעתך לתנועה ולתנאי הדרך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
המשך בנסיעתך. שים לב לתנועת כלי רכב המתמזגים משמאלך. עליהם לתת לך זכות קדימה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
המשך בנסיעתך בזהירות ופעל בהתאם לאור שיופיע ברמזור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה, האט תמיד ואף עצור, לפי הצורך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את חציית הכביש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היערך לאפשרות של בלימה, סטייה או עצירה בגלל אבנים מתדרדרות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיזהר מהולכי הרגל החוצים את הכביש במעבר החצייה שלפניך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו.
כיצד תנהג על פי התמרור?
תן זכות קדימה בהתמזגות והשתלב בזהירות בתנועה בדרך משמאלך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וציית להוראות העובדים ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור במעגל מימין.
כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?
האט והיצמד לימין לפני הכניסה לעקומה.
כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?
האט ונהג במהירות המתאימה, לפי הנסיבות.
כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?
מותר לך לצפור קלות לפני המעבר על פניו, אם הדבר נחוץ.
כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?
תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.
כיצד תעמיד רכב במורד הדרך?
תפעיל את בלם העזר (חנייה), תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי (פרט לרכב אוטומטי).
כיצד תפעל אם נורת מד חום המנוע מעידה על טמפרטורת מנוע גבוהה מן המותר?
תעצור ותאפשר למנוע לפעול בסיבובי מנוע בינוניים כדי להתקרר. אם המנוע לא התקרר, דומם את המנוע.
כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?
עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?
יש לנצל את בלימת המנוע על ידי שילוב הילוך נמוך יותר והסתייעות חלקית בבלמים.
כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?
עליך להאט לפני הכניסה לעיקול, ולהאיץ קלות ביציאתך ממנו.
כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?
נסיעה בימין הכביש תשפר את שדה הראייה של הנוהגים ברכב הנוסע בעקבותיך.
כיצד תשפיע רוח צד חזקה על תנועת המשאית הגבוהה?
הרוח שואפת להסיט את המשאית והנהג ייאלץ להאט ולהתגבר על כוח הצד השואף להסיטו הצדה.
כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?
האט ועקוף את רוכב האופניים, אגב שמירת רווח צד מתאים ומעקב אחרי תנועותיו.
כיצד תתניע מנוע ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית?
ודא כי בלם עזר (חנייה) מופעל ושידית ההילוכים נמצאת במצב (P) או (N).
ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר:
כן, תפחת יציבות הרכב בפניות ובעקומות.