לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 23 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?
אין להניח או להשאיר בדרך חפץ העלול להפריע לעוברי דרך או לרכבם או לסכנם.
מה ההבדל בין התמרורים?
תמרור 505 מציין תחנת אוטובוסים ציבוריים. תמרור 506 מציין תחנת רכבת מקומית.
מה ההבדל בין התמרורים?
תמרור 146 מזהיר מפני חיות בר בדרך. תמרור 411 אוסר כניסה של בעלי חיים.
מה ההבדל בין התמרורים?
תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
האטה ושמירה על ימין הכביש, עקב שדה ראייה מוגבל.
מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
האט לפני הכניסה לעקומה; האץ בעדינות ביציאה ממנה.
מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?
אתה יוצר מרווח ביטחון בינך לבין הרכב הנע ממול.
מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?
אינך מפריע לרכב העוקף אותך לעקוף בבטחה.
מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?
כל הגורמים המונעים מגע ישיר בין הצמיג לכביש, כגון מים, שמן, בוץ, חצץ ועוד.
מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?
מהירות הרכב, בהתחשב במצב התנועה, תנאי הדרך ותנאי הראות.
מה הם הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב לזהות מכשולים בדרך?
מיומנותו של הרוכב ותנוחת הישיבה שלו.
מה הם הדגשים החשובים ברכיבה בשניים על האופנוע?
יש להדריך את הנוסע לפני הנסיעה בכל הקשור בעלייה, בירידה ובישיבה נכונה ובהתנהגות הגוף.
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?
הדבר מאפשר לתכנן את הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ולהימנע מהפתעות מצד עוברי דרך אחרים.
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?
קליטת כל המידע לצורך תכנון הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ומניעת הפתעות.
מה הם המאפיינים של דרך הררית?
כביש צר, פיתולים, עקומות חדות ושיפועים חדים.
מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרישוי של הרכב ושם בעליו של הרכב.
מה הם השיקולים בבחירת קסדה לאופנוע?
קסדה תקנית תעניק הגנה מיטבית (גם על הסנטר) ותתאים לגודל ולמבנה הראש של הרוכב.
מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?
שהשול והכביש באותו גובה והשול רחב דיו.
מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?
התמקדות במטרה הרחוקה ביותר שאליה אפשר להגיע במבט.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר – לתחבורה ציבורית בלבד.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר בלבד.
מה הם מרכיבי מרחק העצירה?
סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה.
מה הם ״השטחים המתים״?
כל השטחים שמסביב לרכב, שבהם אין הנוהג ברכב יכול להבחין בהימצאותם של עוברי דרך אחרים – לא במבט, לא במראות ולא בכל אמצעי אחר.
מה המהירות המרבית המותרת בדרך עירונית באופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק ושהספק המנוע שלו עד 14.6 כ"ס KW) 11), אם לא צוין אחרת בתמרור?
50 קמ"ש.
מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?
50קמ"ש.
מה המיוחד בהפעלת בלמי האופנוע?
ניתן להפעיל את הבלם האחורי ואת הבלם הקדמי בנפרד.
מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?
שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
מה המשותף לתמרורים אלו?
הם מוצבים רק באתרי עבודה.
מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?
רק רכב ציבורי רשאי להמשיך בצומת הקרוב ישר קדימה.
מה המשפט הנכון?
נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.