לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 22 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
האט והיכון לעצירה. מכולת האשפה חוסמת את שדה הראייה מימין, והדבר מחייב האטה.
כיצד תנהג ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית בנסיעה במורד תלול ומתמשך?
האט לסירוגין בעזרת בלם הרגל ושלב להילוך נמוך בהתאם לשיפוע הדרך.
כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?
אל תיכנס אל הנתיב הזה ואל תמשיך את הנסיעה בו.
כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?
עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או המתקרב לצומת מכביש אחר.
כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
התקדם בזהירות ואפשר להולך רגל לחצות בבטחה את הכביש.
כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?
הבט במראות, האט, עקוב אחר תנועת הילדים משני צדי הכביש, ואם יהיה צורך – עצור למניעת פגיעה.
כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?
המשך בנסיעה רגילה ושים לב לכלי הרכב האחרים שבכיוון נסיעתך.
כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?
תן זכות קדימה לתנועה בכביש שמשמאלך.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?
האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
עצור לפני הצומת ואל תיכנס לצומת.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
האט והיכון לעצירה. הולכי הרגל חוצים את הכביש – אפשר להם להשלים את חצייתו.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
האט והיצמד לימין - עקולים בדרך שלפניך.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
האט והיכון לעצירה. אפשר להולך רגל להשלים את חציית הכביש בבטחה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני המסילה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה הבאה מהכיוון הנגדי.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה, האט תמיד ואף עצור, לפי הצורך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את חציית הכביש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה, כמתחייב.
כיצד תנהג על פי התמרור?
המשך בנסיעתך. שים לב לתנועת כלי רכב המתמזגים משמאלך. עליהם לתת לך זכות קדימה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התכונן לאפשרות של האטה, שים לב לגודש התנועה והתאם נסיעתך לתנועה ולתנאי הדרך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט, היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התאם את מהירות נסיעתך לתנאי הדרך והקפד לנסוע בצד ימין הקיצוני של הכביש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לקראת מפגש אפשרי עם כלי רכב חקלאי כבד ואיטי.
כיצד תנהג על פי התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור במעגל מימין.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
המשך בנסיעתך בזהירות ופעל בהתאם לאור שיופיע ברמזור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היערך לאפשרות של בלימה, סטייה או עצירה בגלל אבנים מתדרדרות.