לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 22 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד תנהג בצומת שלפניך?
תן זכות קדימה לרוכב האופנוע.
כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
האט והיכון לעצירה. מכולת האשפה חוסמת את שדה הראייה מימין, והדבר מחייב האטה.
כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
האט והיצמד לימין הכביש, בגלל שדה ראייה מוגבל.
כיצד תנהג ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית בנסיעה במורד תלול ומתמשך?
האט לסירוגין בעזרת בלם הרגל ושלב להילוך נמוך בהתאם לשיפוע הדרך.
כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?
אל תיכנס אל הנתיב הזה ואל תמשיך את הנסיעה בו.
כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?
עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או המתקרב לצומת מכביש אחר.
כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
התקדם בזהירות ואפשר להולך רגל לחצות בבטחה את הכביש.
כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?
הבט במראות, האט, עקוב אחר תנועת הילדים משני צדי הכביש, ואם יהיה צורך – עצור למניעת פגיעה.
כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?
המשך בנסיעה רגילה ושים לב לכלי הרכב האחרים שבכיוון נסיעתך.
כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?
תן זכות קדימה לתנועה בכביש שמשמאלך.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?
האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
האט והיצמד לימין - עקולים בדרך שלפניך.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
האט והיכון לעצירה. הולכי הרגל חוצים את הכביש – אפשר להם להשלים את חצייתו.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
עצור לפני הצומת ואל תיכנס לצומת.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
האט והיכון לעצירה. אפשר להולך רגל להשלים את חציית הכביש בבטחה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לקראת מפגש אפשרי עם כלי רכב חקלאי כבד ואיטי.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני המסילה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה, כמתחייב.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וגלה זהירות רבה. היכון לאפשרות של צורך בבלימת פתע.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת הברזל, אם נדרש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה הבאה מהכיוון הנגדי.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה באזור החצייה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט, היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. העצירה שם היא חובה.