לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 22 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיכון לקראת מפגש אפשרי עם רוכבי אופניים בדרך שלפניך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וגלה זהירות רבה. היכון לאפשרות של צורך בבלימת פתע.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה באזור החצייה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור במעגל מימין.
כיצד תנהג על פי התמרור?
המשך בנסיעתך בזהירות ופעל בהתאם לאור שיופיע ברמזור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היערך לאפשרות של בלימה, סטייה או עצירה בגלל אבנים מתדרדרות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה, האט תמיד ואף עצור, לפי הצורך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את חציית הכביש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התאם את מהירות נסיעתך לתנאי הדרך והקפד לנסוע בצד ימין הקיצוני של הכביש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לעצירה אפשרית לפני המפגש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה הבאה מהכיוון הנגדי.
כיצד תנהג על פי התמרור?
תן זכות קדימה בהתמזגות והשתלב בזהירות בתנועה בדרך משמאלך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת הברזל, אם נדרש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וציית להוראות העובדים ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט, היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
המשך בנסיעתך. שים לב לתנועת כלי רכב המתמזגים משמאלך. עליהם לתת לך זכות קדימה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני המסילה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. העצירה שם היא חובה.
כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?
האט והיצמד לימין לפני הכניסה לעקומה.
כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?
האט ונהג במהירות המתאימה, לפי הנסיבות.
כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?
מותר לך לצפור קלות לפני המעבר על פניו, אם הדבר נחוץ.
כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?
תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.