לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 22 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?
נהג הרכב הכחול (1) נוהג בנתיב השמאלי במקום בנתיב הימני.
מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?
שאנו בקיאים בהפעלתו ובשימוש בו.
מה אסור לך לעשות אם נעלת את הדיפרנציאל בטרקטור?
להפנות את ההגה ואת הגלגלים לצדדים.
מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?
דינו כדין נוהג ברכב.
מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?
עד שלוש שנים מאסר, בנוסף על עונשים אחרים.
מה דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה בטרקטור?
דרגה 1.
מה הבעיה בתמונה?
בגלל הרכב החונה, אין האוטובוס יכול להיכנס למפרץ שלו בכביש, והדבר יגרום להפרעה לתנועה בעת עצירתו.
מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?
אין להניח או להשאיר בדרך חפץ העלול להפריע לעוברי דרך או לרכבם או לסכנם.
מה ההבדל בין התמרורים?
תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
מה ההבדל בין התמרורים?
תמרור 505 מציין תחנת אוטובוסים ציבוריים. תמרור 506 מציין תחנת רכבת מקומית.
מה ההבדל בין התמרורים?
תמרור 146 מזהיר מפני חיות בר בדרך. תמרור 411 אוסר כניסה של בעלי חיים.
מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
האט לפני הכניסה לעקומה; האץ בעדינות ביציאה ממנה.
מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?
האטה ושמירה על ימין הכביש, עקב שדה ראייה מוגבל.
מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?
אתה יוצר מרווח ביטחון בינך לבין הרכב הנע ממול.
מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?
אינך מפריע לרכב העוקף אותך לעקוף בבטחה.
מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?
כל הגורמים המונעים מגע ישיר בין הצמיג לכביש, כגון מים, שמן, בוץ, חצץ ועוד.
מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?
מהירות הרכב, בהתחשב במצב התנועה, תנאי הדרך ותנאי הראות.
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?
הדבר מאפשר לתכנן את הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ולהימנע מהפתעות מצד עוברי דרך אחרים.
מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?
קליטת כל המידע לצורך תכנון הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך ומניעת הפתעות.
מה הם המאפיינים של דרך הררית?
כביש צר, פיתולים, עקומות חדות ושיפועים חדים.
מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?
שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרישוי של הרכב ושם בעליו של הרכב.
מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?
שהשול והכביש באותו גובה והשול רחב דיו.
מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?
התמקדות במטרה הרחוקה ביותר שאליה אפשר להגיע במבט.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר – לתחבורה ציבורית בלבד.
מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?
ישר בלבד.
מה הם מרכיבי מרחק העצירה?
סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה.
מה הם ״השטחים המתים״?
כל השטחים שמסביב לרכב, שבהם אין הנוהג ברכב יכול להבחין בהימצאותם של עוברי דרך אחרים – לא במבט, לא במראות ולא בכל אמצעי אחר.
מה המהירות המרבית המותרת בנהיגה בטרקטור משא בדרך שאינה עירונית?
40 קמ"ש.
מה המהירות המרבית המותרת לטרקטור משא?
40 קמ"ש.
מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?
50קמ"ש.