לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 20 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?
על ידי הימנעות ממבט לאור המסנוור ועל ידי האטה ונסיעה בימין הכביש.
כיצד ניתן להקטין את הכוח של צנטריפוגלי הפועל על הרכב בעת הנסיעה?
על ידי האטת מהירות הנסיעה בפניות ובעקומות.
כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?
בעזרת היגוי נכון ושימוש נכון ומבוקר בבלמים.
כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?
על ידי התאמת מהירות הנסיעה לטווח הראייה בכל עת.
כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?
בנסיעה במהירות סבירה ובשימוש נכון ומבוקר בבלמים.
כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?
על ידי הסתכלות נכונה על הדרך והתנועה בה, עוד לפני התזוזה מהמקום.
כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?
במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות ארוכות למנוחה במשך שעות הנהיגה.
כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?
יאט את נסיעתו או אף יעצור ויאפשר לנוהג ברכב הכהה להשלים את החנייה.
כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?
יאט ויאפשר לרכב היוצא מהחנייה להשתלב בתנועה.
כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?
שמור על ימין הכביש והיכנס בזהירות לעקומה. היכון להורדת הילוך.
כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?
סע באחד משני הנתיבים הימניים.
כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?
עבור לנתיב הימני הסמוך.
כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?
עליך לעצור לפניו ולא להמשיך בנסיעה.
כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?
עצור לפני קו העצירה כאשר קיימת חובת עצירה.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?
תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו אתה נכנס.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?
האט ואף עצור אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?
האט ואף עצור, אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?
תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש אליו אתה נכנס ולהולכי הרגל שבמדרכה.
כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?
עמעם אורות, היצמד לימין והאט את נסיעתך עד כדי אפשרות עצירה.
כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?
לנהוג בהילוך נמוך ולהימין ככל האפשר.
כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?
התאם את המהירות לתנאי הדרך. אל תתעלם מכביש משובש.
כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?
לאותת בידך השמאלית, כפי שנקבע בחוק.
כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?
לעצור את הרכב ולא להמשיך בנסיעה.
כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?
להפסיק מיד את הנסיעה ברכב ולדאוג לגרור אותו אל המוסך לבדיקה.
כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?
להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, ואם צריך – לרדת מהכביש.
כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?
מותר לך לחצות את הקווים כשקו הקטעים מצד ימין של הקו הרצוף.
כיצד עלינו לנהוג בירידה?
עלינו לוודא כי אחד ההילוכים משולב ומופעל.
כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?
עלינו לאפשר לנהג הרכב שלפנינו לבצע את הפעולה שלשמה אותת, להאט ואף לעצור אם צריך.
כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?
מצד שמאל של הכביש, אלא אם כן סומן אחרת.
כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?
לשלב להילוך נמוך ולנסוע לאט.