לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 20 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?
לנהוג בהילוך נמוך ולהימין ככל האפשר.
כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?
התאם את המהירות לתנאי הדרך. אל תתעלם מכביש משובש.
כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?
לאותת בידך השמאלית, כפי שנקבע בחוק.
כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?
לעצור את הרכב ולא להמשיך בנסיעה.
כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?
להפסיק מיד את הנסיעה ברכב ולדאוג לגרור אותו אל המוסך לבדיקה.
כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?
להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה, ואם צריך – לרדת מהכביש.
כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?
מותר לך לחצות את הקווים כשקו הקטעים מצד ימין של הקו הרצוף.
כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?
עצור את רכבך, כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך.
כיצד עלינו לנהוג בירידה?
עלינו לוודא כי אחד ההילוכים משולב ומופעל.
כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?
עלינו לאפשר לנהג הרכב שלפנינו לבצע את הפעולה שלשמה אותת, להאט ואף לעצור אם צריך.
כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?
מצד שמאל של הכביש, אלא אם כן סומן אחרת.
כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?
לשלב להילוך נמוך ולנסוע לאט.
כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?
יאט את הנסיעה ויגביר את הערנות.
כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, ללא עזרת ידית ההילוכים?
על ידי לחיצה חזקה ומהירה (קיק-דאון) על דוושת הדלק או על ידי הפעלת מתג חשמלי המיועד לכך.
כיצד תגיב למראה שלפניך?
האט, עקוב אחר תנועת הילדים, בדוק במראות והתכונן לעצירה.
כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?
תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
כיצד תנהג (רכב 3) בהתקרבך אל הצומת (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
תן זכות קדימה לטרקטור (1) ולמשאית (2) החוצים את דרכך.
כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?
תן זכות קדימה לרכב הירוק (1).
כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?
עבור בזהירות. שני הנהגים חייבים לתת לך (3) זכות קדימה.
כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (1).
כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?
אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?
ציית לאות הניתן על ידי שוטר, אתת או תמרור.
כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?
תן תשומת לב מיוחדת לכלי הרכב המשתלבים מימין. עליהם לתת לך זכות קדימה.
כיצד תנהג בהמשך הדרך?
מספר הנתיבים הולך וקטן. עבור לנתיב הימני והמשך לנסוע בימין הכביש.
כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?
האט ונהג בזהירות. פרי ההדר שנפל על הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש.
כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?
האט, סטה שמאלה, אם אפשר, ועבור על פני הולכי הרגל בזהירות.
כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?
סטה שמאלה ועקוב אחר שינוי בהתנהגותם של המשתמשים האחרים בדרך.
כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?
האט בסביבת רוכב האופניים וסטה שמאלה אם אפשר.
כיצד תנהג בהתאם לתמונה?
האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש ללא סיכון.