לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 20 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וציית להוראות העובדים ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וגלה זהירות רבה. היכון לאפשרות של צורך בבלימת פתע.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היערך לאפשרות של בלימה, סטייה או עצירה בגלל אבנים מתדרדרות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור במעגל מימין.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת הברזל, אם נדרש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התאם את מהירות נסיעתך לתנאי הדרך והקפד לנסוע בצד ימין הקיצוני של הכביש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. העצירה שם היא חובה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט, היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול.
כיצד תנהג על פי התמרור?
תן זכות קדימה בהתמזגות והשתלב בזהירות בתנועה בדרך משמאלך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
פנה ימינה אחרי התמרור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה באזור החצייה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לקראת מפגש אפשרי עם כלי רכב חקלאי כבד ואיטי.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
המשך בנסיעתך. שים לב לתנועת כלי רכב המתמזגים משמאלך. עליהם לתת לך זכות קדימה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לעצירה אפשרית לפני המפגש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו.
כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?
האט והיצמד לימין לפני הכניסה לעקומה.
כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?
האט ונהג במהירות המתאימה, לפי הנסיבות.
כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?
מותר לך לצפור קלות לפני המעבר על פניו, אם הדבר נחוץ.
כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?
עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?
יש לנצל את בלימת המנוע על ידי שילוב הילוך נמוך יותר והסתייעות חלקית בבלמים.
כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?
עליך להאט לפני הכניסה לעיקול, ולהאיץ קלות ביציאתך ממנו.
כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?
נסיעה בימין הכביש תשפר את שדה הראייה של הנוהגים ברכב הנוסע בעקבותיך.
כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?
האט ועקוף את רוכב האופניים, אגב שמירת רווח צד מתאים ומעקב אחרי תנועותיו.
כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?
שני כלי רכב לפניך. נוסף לרכב הכסוף, יש לפניו עוד צללית.
כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?
שלוש פעמים.