לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 2 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?
303
איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?
138
איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?
146
איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?
122
איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?
124
איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?
302
איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?
133
איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?
תמרור 216.
איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?
ס-130
איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?
151
איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?
ס-131
איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?
136
איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?
819
איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?
227
איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?
226
איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?
212
איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?
304
איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?
612
איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:
804
איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?
404
איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?
130
איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?
חובה עליו להאט תמיד.
איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?
הראייה.
איזו מערכת נוספת יש בטרקטורים שאין בכלי רכב אחרים?
מערכת הידרולית להרמה ולהפעלה של מתקנים.
איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?
עמידה ועצירה על שטח הפרדה והפרעה לתנועה.
איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?
הפניית המבט אל המראות, כדי לבדוק את הימצאותו של רכב מאחור.
איזו פעולה יש לעשות לאחר שהכלי נרתם לזרועות ההרמה ההידרוליות?
לבטל את חופש התנועה לצדדים של הזרועות והכלי.
איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?
מנתיב 2 לנתיב 5.
איך ישפיעו שמשות לא נקיות ברכב על הבטיחות?
שמשות לא נקיות מפריעות לראייה החופשית של הנהג.
איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על הנהג באזור הצומת?
על הנהג לצפות מראש אפשרות של התנהגות מסוכנת של הולך הרגל באזור הצומת.