לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 19 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד מסומן מעבר חצייה?
811, 306
כיצד מסמנים מטען הבולט מחלקו האחורי או הקדמי של הרכב?
בחלקו הקדמי של הרכב יסומן המטען במשולש מחזיר אור בצבע לבן, ובחלקו האחורי יסומן במשולש לבן בעל שוליים אדומים מחזירי אור.
כיצד מסמנים מטען הבולט מעבר לחלקו הקדמי של הרכב?
במשולש מחזיר אור לבן בקצה הבולט של המטען.
כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?
הנהג נאלץ להאט את נסיעתו, כדי לזהות את התמרורים ולהפנים את משמעותם.
כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?
המעבר יהיה לאחר בדיקה ובשים-לב למיקומם ולמהירותם של רכבים אחרים הנמצאים בנתיב המיועד.
כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?
כוחות הבלימה או כוח ההתמדה מתגברים על כוח האחיזה של הצמיג בכביש.
כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?
ניסע בימין הקיצוני של הכביש, נדליק אורות ונתאים המהירות לתנאי הדרך.
כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?
ניתן אות מתאים במחוון הכיוון, נביט לכל הכיוונים ונמתין לפני התחלת הנסיעה עד אשר לא נפריע לאיש.
כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?
על ידי הימנעות ממבט לאור המסנוור ועל ידי האטה ונסיעה בימין הכביש.
כיצד ניתן להקטין את הכוח של צנטריפוגלי הפועל על הרכב בעת הנסיעה?
על ידי האטת מהירות הנסיעה בפניות ובעקומות.
כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?
בעזרת היגוי נכון ושימוש נכון ומבוקר בבלמים.
כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?
על ידי התאמת מהירות הנסיעה לטווח הראייה בכל עת.
כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?
בנסיעה במהירות סבירה ובשימוש נכון ומבוקר בבלמים.
כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?
על ידי הסתכלות נכונה על הדרך והתנועה בה, עוד לפני התזוזה מהמקום.
כיצד נסמן רכב המלווה רכב שמוביל מטען חורג?
בשלטים ״זהירות מטען חורג״, הקבועים בחזית הרכב המלווה ובצדו האחורי של הרכב שעליו המטען, ובהפעלת פנס צהוב מהבהב מעל תא הנהג.
כיצד נסמן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק״ג, המסיע 11 נוסעים או יותר?
בשלט ״נוסעים״ מלפנים ומאחור.
כיצד נצמיד מכולה למשטח ההטענה של הרכב?
בעזרת התקני חיבור סובב (טוויסט-לוק) בלבד.
כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?
במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות למנוחה והתרעננות במשך הנהיגה.
כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?
יאט את נסיעתו או אף יעצור ויאפשר לנוהג ברכב הכהה להשלים את החנייה.
כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?
יאט ויאפשר לרכב היוצא מהחנייה להשתלב בתנועה.
כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?
שמור על ימין הכביש והיכנס בזהירות לעקומה. היכון להורדת הילוך.
כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?
סע באחד משני הנתיבים הימניים.
כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?
עבור לנתיב הימני הסמוך.
כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?
עליך לעצור לפניו ולא להמשיך בנסיעה.
כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?
עצור לפני קו העצירה כאשר קיימת חובת עצירה.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?
תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו אתה נכנס.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?
האט ואף עצור אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?
האט ואף עצור, אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?
תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש אליו אתה נכנס ולהולכי הרגל שבמדרכה.
כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?
עמעם אורות, היצמד לימין והאט את נסיעתך עד כדי אפשרות עצירה.