לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 19 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?
האט את מהירות נסיעתך והיה מוכן להשתלבות מסוכנת של נהג הרכב מימין.
כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?
האט, היצמד לימין והבט על הקו הצהוב או על שפת הכביש הימנית.
כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?
אפשר לה להיכנס אל הנתיב ללא הפרעה.
כיצד תנהג במצב שלפניך?
הבט במראות, האט והיכון לעצירה, אם יהיה צורך.
כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1).
כיצד תנהג בצומת שלפניך?
תן זכות קדימה לרוכב האופנוע.
כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
האט והיצמד לימין הכביש, בגלל שדה ראייה מוגבל.
כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?
האט והיכון לעצירה. מכולת האשפה חוסמת את שדה הראייה מימין, והדבר מחייב האטה.
כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?
אל תיכנס אל הנתיב הזה ואל תמשיך את הנסיעה בו.
כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?
עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או המתקרב לצומת מכביש אחר.
כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
התקדם בזהירות ואפשר להולך רגל לחצות בבטחה את הכביש.
כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?
הבט במראות, האט, עקוב אחר תנועת הילדים משני צדי הכביש, ואם יהיה צורך – עצור למניעת פגיעה.
כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?
המשך בנסיעה רגילה ושים לב לכלי הרכב האחרים שבכיוון נסיעתך.
כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?
תן זכות קדימה לתנועה בכביש שמשמאלך.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?
האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
האט והיכון לעצירה. אפשר להולך רגל להשלים את חציית הכביש בבטחה.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
עצור לפני הצומת ואל תיכנס לצומת.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
האט והיצמד לימין - עקולים בדרך שלפניך.
כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?
האט והיכון לעצירה. הולכי הרגל חוצים את הכביש – אפשר להם להשלים את חצייתו.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיכון לקראת מפגש אפשרי עם רוכבי אופניים בדרך שלפניך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני המסילה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התכונן לאפשרות של האטה, שים לב לגודש התנועה והתאם נסיעתך לתנועה ולתנאי הדרך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה, כמתחייב.
כיצד תנהג על פי התמרור?
סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה, האט תמיד ואף עצור, לפי הצורך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את חציית הכביש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה הבאה מהכיוון הנגדי.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיזהר מהולכי הרגל החוצים את הכביש במעבר החצייה שלפניך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
המשך בנסיעתך בזהירות ופעל בהתאם לאור שיופיע ברמזור.