לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 19 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וציית להוראות העובדים ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התכונן לאפשרות של האטה, שים לב לגודש התנועה והתאם נסיעתך לתנועה ולתנאי הדרך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה באזור החצייה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה, כמתחייב.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה, האט תמיד ואף עצור, לפי הצורך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את חציית הכביש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היערך לאפשרות של בלימה, סטייה או עצירה בגלל אבנים מתדרדרות.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיזהר מהולכי הרגל החוצים את הכביש במעבר החצייה שלפניך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני המסילה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
המשך בנסיעתך בזהירות ופעל בהתאם לאור שיופיע ברמזור.
כיצד תנהג על פי התמרור?
התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. העצירה שם היא חובה.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט לקראת מפגש אפשרי עם כלי רכב חקלאי כבד ואיטי.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת הברזל, אם נדרש.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט, היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט והיכון לקראת מפגש אפשרי עם רוכבי אופניים בדרך שלפניך.
כיצד תנהג על פי התמרור?
האט וגלה זהירות רבה. היכון לאפשרות של צורך בבלימת פתע.
כיצד תנהג על פי התמרור?
היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה הבאה מהכיוון הנגדי.
כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?
האט ונהג במהירות המתאימה, לפי הנסיבות.
כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?
מותר לך לצפור קלות לפני המעבר על פניו, אם הדבר נחוץ.
כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?
תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.
כיצד תעמיד רכב במורד הדרך?
תפעיל את בלם העזר (חנייה), תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי (פרט לרכב אוטומטי).
כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?
עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?
יש לנצל את בלימת המנוע על ידי שילוב הילוך נמוך יותר והסתייעות חלקית בבלמים.
כיצד תשחרר לחץ שמן הידרולי לפני ניתוק צנרת ההספקה למתקן או לציוד הנוסף?
תפעיל את מנופי ההפעלה לכל הכיוונים כאשר המנוע דומם.
כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?
עליך להאט לפני הכניסה לעיקול, ולהאיץ קלות ביציאתך ממנו.