לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 18 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד נאבטח רכב חונה, המצויד בתיבת הילוכים אוטומטית (למעט תיבה רובוטית)?
נשלב את ידית ההילוכים להילוך (P) ונפעיל את בלם העזר (חנייה).
כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?
המעבר יהיה לאחר בדיקה ובשים-לב למיקומם ולמהירותם של רכבים אחרים הנמצאים בנתיב המיועד.
כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?
כוחות הבלימה או כוח ההתמדה מתגברים על כוח האחיזה של הצמיג בכביש.
כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?
ניסע בימין הקיצוני של הכביש, נדליק אורות ונתאים המהירות לתנאי הדרך.
כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?
ניתן אות מתאים במחוון הכיוון, נביט לכל הכיוונים ונמתין לפני התחלת הנסיעה עד אשר לא נפריע לאיש.
כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?
בתחזוקה סדירה של מנוע הרכב ושל שאר מערכותיו.
כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?
על ידי הימנעות ממבט לאור המסנוור ועל ידי האטה ונסיעה בימין הכביש.
כיצד ניתן להקטין את הכוח של צנטריפוגלי הפועל על הרכב בעת הנסיעה?
על ידי האטת מהירות הנסיעה בפניות ובעקומות.
כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?
בעזרת היגוי נכון ושימוש נכון ומבוקר בבלמים.
כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?
על ידי התאמת מהירות הנסיעה לטווח הראייה בכל עת.
כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?
בנסיעה במהירות סבירה ובשימוש נכון ומבוקר בבלמים.
כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?
על ידי הסתכלות נכונה על הדרך והתנועה בה, עוד לפני התזוזה מהמקום.
כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב?
נתאים את ההילוך לתנאי הדרך ונימנע מהאצות מנוע חזקות.
כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?
במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות למנוחה והתרעננות במשך הנהיגה.
כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?
יאט את נסיעתו או אף יעצור ויאפשר לנוהג ברכב הכהה להשלים את החנייה.
כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?
יאט ויאפשר לרכב היוצא מהחנייה להשתלב בתנועה.
כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?
שמור על ימין הכביש והיכנס בזהירות לעקומה. היכון להורדת הילוך.
כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?
סע באחד משני הנתיבים הימניים.
כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך?
עבור לנתיב הימני הסמוך.
כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?
עליך לעצור לפניו ולא להמשיך בנסיעה.
כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?
עצור לפני קו העצירה כאשר קיימת חובת עצירה.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?
תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו אתה נכנס.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?
האט ואף עצור אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?
האט ואף עצור, אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?
תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש אליו אתה נכנס ולהולכי הרגל שבמדרכה.
כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?
עמעם אורות, היצמד לימין והאט את נסיעתך עד כדי אפשרות עצירה.
כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?
לנהוג בהילוך נמוך ולהימין ככל האפשר.
כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?
התאם את המהירות לתנאי הדרך. אל תתעלם מכביש משובש.
כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?
לאותת בידך השמאלית, כפי שנקבע בחוק.
כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?
לעצור את הרכב ולא להמשיך בנסיעה.