לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 18 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?
מצד שמאל של הכביש, אלא אם כן סומן אחרת.
כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?
לשלב להילוך נמוך ולנסוע לאט.
כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?
יאט את הנסיעה ויגביר את הערנות.
כיצד תגיב למראה שלפניך?
האט, עקוב אחר תנועת הילדים, בדוק במראות והתכונן לעצירה.
כיצד תזהה חום יתר בבלמים?
על ידי היחלשות הבלימה וריח של חומר חרוך.
כיצד תחמוק ממכשול, כגון עצם המונח על הדרך, המתגלה במפתיע בעת הנסיעה באופנוע?
תבלום לפני המכשול, תרפה רגע לפני המפגש אתו ותחמוק מימינו או משמאלו.
כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?
תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
כיצד תנהג (רכב 3) בהתקרבך אל הצומת (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
תן זכות קדימה לטרקטור (1) ולמשאית (2) החוצים את דרכך.
כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?
תן זכות קדימה לרכב הירוק (1).
כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?
עבור בזהירות. שני הנהגים חייבים לתת לך (3) זכות קדימה.
כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?
תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (1).
כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?
אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?
עצור! המתן להתקררות הבלמים.
כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?
ציית לאות הניתן על ידי שוטר, אתת או תמרור.
כיצד תנהג באופנוע בזמן חציית כתם שמנוני וחלק על הכביש?
שחרר את ידית הדלק (גז) והבלמים, לחץ על ידית המצמד, ושמור על קו נסיעה ישר.
כיצד תנהג באופנוע בכביש משובש בדרך שאינה עירונית?
האט את נסיעתך כי יש סכנה של אבדן שליטה באופנוע.
כיצד תנהג באופנוע כאשר אין ברירה ועליך לחצות כתם שמנוני על הכביש?
המשך בנסיעה ישרה קדימה, ללא בלימה וללא האצה, ולחץ על ידית המצמד.
כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?
תן תשומת לב מיוחדת לכלי הרכב המשתלבים מימין. עליהם לתת לך זכות קדימה.
כיצד תנהג בהמשך הדרך?
מספר הנתיבים הולך וקטן. עבור לנתיב הימני והמשך לנסוע בימין הכביש.
כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?
האט ונהג בזהירות. פרי ההדר שנפל על הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש.
כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?
האט, סטה שמאלה, אם אפשר, ועבור על פני הולכי הרגל בזהירות.
כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?
סטה שמאלה ועקוב אחר שינוי בהתנהגותם של המשתמשים האחרים בדרך.
כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?
האט בסביבת רוכב האופניים וסטה שמאלה אם אפשר.
כיצד תנהג בהתאם לתמונה?
האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש ללא סיכון.
כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?
האט תמיד את נסיעתך ואף עצור אם צריך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?
האט עד כדי אפשרות של עצירה בגלל הולכי רגל ותן זכות קדימה לתנועה הבאה ממול.
כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?
האט ואף עצור לפי הצורך, כדי לתת זכות קדימה.
כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?
האט את נסיעתך ונהג על פי כללי מתן זכות הקדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?
האט את נסיעתך, ואף עצור אם צריך – על פי התנועה שבסביבה.