לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 17 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:
לצורך קביעת מהירות הנסיעה.
התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:
האט והפסק את העקיפה וחזור מהר לנתיב הימני.
התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?
מותר לך לעבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני או השמאלי.
התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?
אסור.
התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:
על יציבות הרכב ועל מהירות נסיעתו.
חגירת חגורת בטיחות כנדרש:
מצמצמת את הפגיעה בחוגר בעת תאונה.
חובה להאט את נסיעת הרכב:
בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.
חול על פני הכביש עלול לגרום:
להקטנת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולהחלקת הרכב.
חנייה בתחנת אוטובוס:
מותרת בשבתות ובחגים לרכב פרטי בלבד, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס
חנייה זוויתית בכביש:
מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך.
יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:
גבוהה יותר ככל שמהירות הנסיעה נמוכה יותר.
יכולת השליטה ברכב:
טובה יותר כשנוהגים במהירות סבירה.
כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:
תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול.
כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:
כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.
כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:
שמור על מרחק המאפשר עצירה בטוחה – החוק דורש לא פחות ממרחק שנייה אחת של נסיעה.
כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:
שמור על מרחק גדול מן הרגיל מהרכב הזה, כדי למנוע תאונה.
כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:
תמיד.
כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:
זה סימן שמיד יופיע האור האדום. יש להתכונן לעצירה או לפנות מיד את הצומת שאליו נכנסת.
כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:
מותר לך לעקוף אם הדרך פנויה.
כאשר הראות לקויה:
האט את מהירות נסיעתך ושמור על רווח גדול יותר מן הרגיל מהרכב שלפנים
כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:
להאט את נסיעתו ולהתאים את מהירותו לשדה הראייה הקיים.
כאשר יורד גשם חזק:
מותר להדליק אורות ערפל.
כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:
מותר לנסוע ישר קדימה בלבד.
כאשר מוצב התמרור הזה:
מותר לכל רכב לעצור לצורך הורדת נוסעים בלבד.
כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:
לעצור מיד את הרכב ולדומם את המנוע.
כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:
האות לא יהיה ממושך יותר מן הדרוש.
כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:
אסור לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול מותר – כשהדרך פנויה.
כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:
היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:
שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה פניית פרסה לשמאל.
כביש חד-סטרי הוא:
כביש שבו מותרת התנועה בכיוון אחד בלבד.