לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 17 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?
מותר לנסוע ישר (קדימה) או שמאלה.
כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאה לו שנה?
במושב הבטיחות, כשגבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.
כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים?
במושב בטיחות המתאים לגובהו ולמשקלו.
כיצד יש להסיע ברכב ילד שמלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים?
במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ולמשקלו.
כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?
מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים.
כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?
סע כרגיל. אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור?
יש להאט ולהראות ערנות מיוחדת למתרחש בכביש. הכביש צר ואין בו שוליים המשמשים כמקום מילוט בשעת סכנה.
כיצד יש לנהוג בירידה?
אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.
כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?
יש לנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?
להאט ולנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?
על הנהג לאפשר להולכי הרגל ולילדים להמשיך בפעילותם בלי לסכן אותם.
כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?
נהג הרכב המסומן חייב לנסוע מימין לקווים ואסור לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?
עצור תמיד לפני מפגש מסילת הברזל, ואל תמשיך לנסוע כל עוד האורות מהבהבים.
כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?
יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מנגד (ממול).
כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?
התקדם בזהירות ונהג על פי התמרורים המוצבים בצומת.
כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?
לנסוע מצדו הימני של קו הפרדה רצוף כפול ולא לחצות אותו.
כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?
יש לאפשר לרכב בדרך החוצה להמשיך בתנועתו ללא שינוי במהירותו ובמסלול נסיעתו.
כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
האט ועבור את המסילה בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אין לעצור על המסילה.
כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?
להאט, לבדוק ולוודא שאפשר לעבור את המסילות בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אל תעצור על המסילות.
כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?
האט והיזהר והיכון לעצירה על פי הצורך, כי אחרי הכדור עלול לרוץ ילד.
כיצד יש לנהוג על פי התמרור?
להאט ולשלב הילוך נמוך. להימנע משימוש ממושך בבלמים.
כיצד יש לסמן מטען הבולט בחלקו האחורי של הרכב?
במשולש אדום מחזיר אור בקצה הבולט של המטען.
כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?
מהנתיב השמאלי שבכיוון נסיעתך.
כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?
רווח קטן מצמצם את שדה הראייה ומגדיל את הסיכון שבעקיפה.
כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?
שדה הראייה שלו יפגע.
כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?
האטה לפני הצומת והתבוננות היקפית, הימנעות מכל פעילות שאינה נהיגה.
כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?
יש לנהוג בהילוך מתאים (נמוך) ולהמעיט בשימוש בבלמים.
כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?
נוצר חיכוך בין דיסקת הבלם לרפידות הבלם.
כיצד מסומן מעבר חצייה?
811, 306
כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?
הנהג נאלץ להאט את נסיעתו, כדי לזהות את התמרורים ולהפנים את משמעותם.