לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 16 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?
מנתיב 2 לנתיב 3.
הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?
מנתיב 5 לנתיב 4.
הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?
מנתיב 7 לנתיב 6 בלבד.
הקטנת צריכת הדלק ברכב מתאפשרת:
בנהיגה מתונה, בלי לעבור את המהירות המרבית המותרת ובהקפדה על לחץ אוויר נכון בצמיגים.
הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?
האט, היכון לעצירה ואפשר לרכב הלבן (1) הנמצא בצומת להשלים את הפנייה.
הרכב הכסוף (1) יוצא מחנייה בנסיעה אחורנית. כיצד תגיב?
האט והיכון לעצור (2).
הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?
הרכב הכסוף שבצומת חייב לתת זכות קדימה לרכב הלבן.
הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?
יש להיזהר מסכנה של הופעת הולך רגל בין כלי הרכב החונים.
השימוש בתצוגה הנראית לעיני הנוהג, למעט תצוגת בקרה וניווט של רכב, נווטן (ג'י-פי-אס-GPS):
אסור, כל עוד הרכב בנסיעה.
השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:
אל תעקוף ואל תנסה לעקוף רכב אחר הנמצא לפני המעבר.
השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:
מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:
לצורך קביעת מהירות הנסיעה.
התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:
האט והפסק את העקיפה וחזור מהר לנתיב הימני.
התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?
מותר לך לעבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני או השמאלי.
התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?
אסור.
התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:
על יציבות הרכב ועל מהירות נסיעתו.
חגירת חגורת בטיחות כנדרש:
מצמצמת את הפגיעה בחוגר בעת תאונה.
חובה להאט את נסיעת הרכב:
בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.
חובה להחזיק שתי נעלי ביטחון ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-:
5,000 ק"ג.
חובה להתקין בלמנוע ברכב מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר (מכ"מ) הוא:
8,000 ק״ג או יותר.
חובת נהג רכב המוביל מטען חורג, שאין אפשרות לעקפו, היא:
אם אפשר – לרדת מעבר לשפת הכביש ואף לעצור בשול.
חול על פני הכביש עלול לגרום:
להקטנת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולהחלקת הרכב.
חנייה בתחנת אוטובוס:
מותרת בשבתות ובחגים לרכב פרטי בלבד, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס
חנייה זוויתית בכביש:
מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך.
יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:
גבוהה יותר ככל שמהירות הנסיעה נמוכה יותר.
יכולת השליטה ברכב:
טובה יותר כשנוהגים במהירות סבירה.
כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:
תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול.
כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:
כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.
כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:
שמור על מרחק המאפשר עצירה בטוחה – החוק דורש לא פחות ממרחק שנייה אחת של נסיעה.
כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:
שמור על מרחק גדול מן הרגיל מהרכב הזה, כדי למנוע תאונה.