לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 16 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
חגירת חגורת בטיחות כנדרש:
מצמצמת את הפגיעה בחוגר בעת תאונה.
חובה להאט את נסיעת הרכב:
בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.
חובה להחזיק שתי נעלי ביטחון ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-:
5,000 ק"ג.
חובה להתקין בלמנוע ברכב מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר (מכ"מ) הוא:
8,000 ק״ג או יותר.
חובה להתקין מערכת למניעת נעילת גלגלים א-בי-אס (ABS) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא:
12,000 ק"ג או יותר.
חובת ליווי ברכב חלה על רכב מסחרי המוביל מטען חורג שרוחבו יותר מ-:
3.40 מטרים.
חובת נהג רכב המוביל מטען חורג, שאין אפשרות לעקפו, היא:
אם אפשר – לרדת מעבר לשפת הכביש ואף לעצור בשול.
חול על פני הכביש עלול לגרום:
להקטנת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולהחלקת הרכב.
חנייה בתחנת אוטובוס:
מותרת בשבתות ובחגים לרכב פרטי בלבד, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס
חנייה זוויתית בכביש:
מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך.
יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:
גבוהה יותר ככל שמהירות הנסיעה נמוכה יותר.
יכולת השליטה ברכב:
טובה יותר כשנוהגים במהירות סבירה.
כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:
תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול.
כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:
כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.
כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:
שמור על מרחק המאפשר עצירה בטוחה – החוק דורש לא פחות ממרחק שנייה אחת של נסיעה.
כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:
שמור על מרחק גדול מן הרגיל מהרכב הזה, כדי למנוע תאונה.
כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:
תמיד.
כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:
זה סימן שמיד יופיע האור האדום. יש להתכונן לעצירה או לפנות מיד את הצומת שאליו נכנסת.
כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:
מותר לך לעקוף אם הדרך פנויה.
כאשר הראות לקויה:
האט את מהירות נסיעתך ושמור על רווח גדול יותר מן הרגיל מהרכב שלפנים
כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:
להאט את נסיעתו ולהתאים את מהירותו לשדה הראייה הקיים.
כאשר יורד גשם חזק:
מותר להדליק אורות ערפל.
כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:
מותר לנסוע ישר קדימה בלבד.
כאשר מוצב התמרור הזה:
מותר לכל רכב לעצור לצורך הורדת נוסעים בלבד.
כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:
לעצור מיד את הרכב ולדומם את המנוע.
כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:
האות לא יהיה ממושך יותר מן הדרוש.
כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:
אסור לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול מותר – כשהדרך פנויה.
כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:
היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:
שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה פניית פרסה לשמאל.
כביש חד-סטרי הוא:
כביש שבו מותרת התנועה בכיוון אחד בלבד.